Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Recomanacions en l'abordatge del pacient amb patologia crònica

Otras publicaciones, Libros

Autor:
Grup de treball del CSC
Editor:
CSC
Pàgines:
35
Publicació:
2012

El llibret recull consells pel maneig dels pacients amb patologia crònica, fent especial èmfasi en la coordinació entre nivells assistencials i mantenint una visió poblacional i del territori. Es tracta d'una publicació que recull els contingut de la tasca d'un grup de treball de professionals d'entitats associades al CSC.

Davant els reptes que es presenten en l’atenció al pacient crònic complex, des del CSC es va proposar aquesta discussió, enfocada en l'abordatge dels pacients amb malalties cròniques, més que en les malalties cròniques en si. Aquest document parla de models i de sistema, en detriment de les estructures per tal d'aportar recursos dinàmics, ja que es parteix de la premissa que les estructures actuals hauran d’adaptar-se a les noves necessitats. 

Edició en castellà

Descarregar document (PDF 409,67 Kb)