Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud

Libros

Autor:
Vázquez ML, da Silva MRF, Mogollón AS, Fdez. Sanmamed MJ, Delgado ME y Vargas I
Editor:
UAB Servei de publicacions, Barcelona
Pàgines:
131
Publicació:
2006

Aquest no és un text teòric sobre mètodes qualitatius aplicats en salut, sinó un manual autoinstructiu, el propòsit del qual és proporcionar als professionals de la salut una introducció pràctica i senzilla a la investigació qualitativa aplicada en salut. A través d'un exemple real, es condueïx al lector des dels fonaments teòrics al disseny i desenvolupament d'un estudi qualitatiu i es presta especial atenció al rigor i a l'anàlisi de les dades. Els continguts es treballen mitjançant l'anàlisi del cas i nombrosos exercicis i es complementa amb una llista de bibliografia comentada. Servei d'Estudis del CSC