Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Capacitación de administradores de salud. Diez años de experiencia en Latinoamérica

Libros

Autor:
Vázquez ML, Kloss-Quiroga B, Rodríguez Patiño C
Editor:
InWent, Berlin
Pàgines:
315
Publicació:
2005

La salut com dret humà i la seva realització, un dels grans desafiaments del segle XXI, requereix garantir l'accés equitatiu a serveis de salut de qualitat i sostenibles, per a tota la població. Per a contribuir a aquest objectiu es va desenvolupar entre 1992 i 2002, un programa de formació d'administradors de salut en tres països de Llatinoamèrica. Programa que va adoptar una estructura específica d'acord a les necessitats i capacitats de cada context i l'evolució del qual va ser diferent en cada país, encara que va mantenir les seves característiques essencials: la filosofia, l'enfocament pedagògic i els continguts fonamentals. En el llibre es presenten l'experiència, i s'analitzen els assoliments i ensenyaments.

Idiomes: castellà i anglès

Servei d'Estudis del CSC