Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Plan de atención a la salud de las personas (PASP). Guía metodológica

Libros

Autor:
Fusté J, Vázquez ML y Jané E
Editor:
Caja Costarricense de Seguro Social, San José de Costa Rica
Pàgines:
75
Publicació:
2001

Aquesta guia metodològica per a la planificació en salut està pensada per als professionals sanitaris que col·laboren en els processos de planificació en salut. Aporta conceptes i unifica criteris de planificació, un metodo i exemples d'aplicació, constituint un instrument tècnic de consulta. Està orientat a la formació de professionals d'una manera pràctica i didàctica. Es conceptualitzen i expliquen cadascun dels passos que componen el cicle de la planificació en salut i es donen orientacions de com desenvolupar-los.

Servei d'Estudis del CSC

Descarregar document (PDF 297,98 Kb)