Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Mejorando la gestión clínica. Desarrollo e implantación de guías de práctica clínica. Guía metodológica nº1

Libros

Autor:
Encarna Grifell Martí, Joan Miquel Carbonell Riera y Felipe Infiesta García
Editor:
CHC Consultoria i Gestió
Publicació:
2001

Aquesta guia metodològica pretén contribuir a la millora de la gestió clínica en la pràctica i està dirigida a tot aquell personal de salut que participa en processos de sistematització de les activitats clíniques. El document, després d'una breu presentació de les GPC, els seus objectius i rellevància, se centra en els passos necessaris per al desenvolupament i implantació de guies de pràctiques clínica en diferents nivells d'un sistema de salut. La característiques fonamentals de la metodologia proposada són la seva visió integral de l'atenció a la salut, el desenvolupament de la guia a través d'un procés participatiu i la integració de l'evidència científica. Especialment important és l'èmfasi del document en la planificació de la implantació de la GPC, per a assegurar la seva acceptació per aquells que l'han d'aplicar, així com una avaluació contínua del procés.