Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

¿Contribuyen a la eficiencia las guías de práctica clínica? Elaboración de un modelo de simulación para la evaluación de su impacto económico. Guía metodológica nº2

Libros

Autor:
Miryan Carolina Sato
Editor:
CHC Consultoria i Gestió
Publicació:
2002

Aquesta guia desenvolupa una metodologia d'anàlisi de l'impacte de la utilització de les GPC, mitjançant un model de simulació per a l'avaluació del cost-efectivitat de les seves recomanacions. La característica distintiva és l'anàlisi sistemàtic, integrant les activitats recomanades per la GPC i la seva efectivitat clínica, amb les dades socio-demogràfiques i epidemiològiques de la població atesa i amb els aspectes d'organització, d'administració i de costos de l'atenció. Es fa especial èmfasi en la escrupolosa selecció dels criteris per a la ponderació de les alternatives i una revisió crítica dels resultats del model en la presa de decisions.

Es dirigeix als professionals de la salut involucrats en projectes de sistematització d'activitats clíniques, enfortiment d'eines de gestió i reenginyeria de serveis de salut.

Descarregar document (PDF 236,86 Kb)