Conocimiento >

Catálogo de publicaciones

Mejorando la eficiencia de los proveedores de salud. Pasos básicos para la gestión económico-financiera. Guía metodológica nº3

Libros

Autor:
Sergio Oleaga Pérez de Mendiguren y Josep Codes Marco
Editor:
CHC Consultoria i Gestió, SA
Pàgines:
95
Publicació:
2002

CHC Consultoria i Gestió, SA, com a empresa consultora especialitzada en projectes del sector salut, proposa en aquesta guia una metodologia orientada a facilitar la incorporació d'alguna d'aquestes tècniques en la gestió econòmico-financera dels proveïdors de serveis de salut.

Concretament, la guia es centra en el desenvolupament de tres metodologies diferents, corresponents als següents instruments: el pressupost, la comptabilitat financera o general i la comptabilitat de costos.  Aquesta guia metodològica està dirigida als professionals responsables de la gestió dels proveïdors de salud. Té com a objectiu ser un material de referència eminentment pràctic i operatiu per a la implantació progressiva, d'acord amb les possibilitats i les característiques de cada organització, dels instruments esmentats. Fa èmfasi fonamentalment en aspectes metodològics i no tant en conceptes teòrics relatius als instruments, sobre els que ja hi ha una àmplia bibliografia.

Descarregar document (PDF 401,07 Kb)