Des del CSC hem renovat la nostra missió, visió i valors, per tal de reafirmar el nostre compromís amb els nostres associats i amb la societat des del respecte a la nostra essència i origen.

Amb la renovació de les nostres línies principals de treball i de la nostra definició com a entitat, engeguem una etapa amb nous reptes i noves maneres de fer, amb una clara vocació de servei per abordar les necessitats de les persones, els associats i el territori

Política de Responsabilitat Social

Pla Estratègic

Consulta el Pla Estratègic del Consorci de Salut i Social de Catalunya 2019-2022 amb el qual l'entitat vol ser un actor determinant en els nous escenaris de salut i socials, anticipant-se als reptes que sens dubte cal abordar en aquests àmbits, i essent pioners en construir i oferir les eines que necessitaran els associats al CSC.

Codi de Bon Govern

Centrats en la prestació de serveis a les persones, als associats i al territori, i amb el conjunt de valors que identifiquen el CSC com a inspiració i guia -excel·lència, creativitat cooperativa, compromís social i confiança- disposem d'un Codi de Bon Govern de l'entitat en el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per deixar constància del nostre compromís amb la societat i de la nostra voluntat de transparència.

Aquest codi va ser aprovat inicialment pel Consell Rector en data 18 de setembre de 2019 i ratificat per la Junta General del CSC en data 17 de juny de 2020

Codi de Bon Govern CSC

Codi Ètic

Lligat amb els nostres compromisos amb l'ètica i el compliment normatiu, el CSC va elaborar un Codi Ètic l'any 2010 que s'ha adaptat considerant els canvis jurídics produïts amb noves lleis, reglaments i normatives, així com els nous codis i procediments elaborats, tant per les autoritats, el propi CSC i altres entitats amb les que treballem.

L'objectiu del nou Codi Ètic és oferir un conjunt de principis d'actuació per a totes les persones que integren la nostra institució, per tal que totes elles actuïn de forma coherent amb el compromís del CSC amb el comportament ètic i el compromís social.

Aquest codi va ser aprovat inicialment pel Consell Rector en data 18 de setembre de 2019 i ratificat per la Junta General del CSC en data 17 de juny de 2020.

Codi Ètic CSC

Memòria d'activitats CSC

Codis de Conducta per al tractament de dades personals

Codi de Conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit sanitari

Codi de Conducta per al tractament de dades personals en l'àmbit de l'atenció social

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) posa a disposició de totes les entitats aquests dos codis de conducta, aprovats per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT), autoritat competent i amb capacitat sancionadora per al sector públic a Catalunya.  L'adhesió a aquest codi donarà la seguretat a l'entitat adherida d'estar complint amb la normativa en protecció de dades i permetrà visibilitzar aquest compliment amb un segell propi.

Per adherir-vos-hi, ompliu el formulari, especificant a quin dels codis us voleu adherir, i l'Àrea de Protecció de Dades del CSC es posarà en contacte amb vosaltres per explicar-vos els passos a seguir.

Codi BBPP de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament

El sector farmacèutic és i serà clau en el sector sanitari i social, al CSC creiem que és una temàtica a treballar des d'uns principis de comportament que es recolliran en el Codi BBPP de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament que estem preparant.

Codi de Bones Pràctiques de l'Àrea de Farmàcia i del Medicament

Compliance

Per tal d'assegurar que l'entitat compleix amb tota la normativa que l'afecta, el Consorci de Salut i Social de Catalunya ha implantat mecanismes de control que asseguren l'estricte compliment normatiu en tots els àmbits de la institució, amb especial atenció a la prevenció de possibles delictes.

Codi BBPP SACAC

El Servei Agregat de Contractacions Administratives del Consorci (SACAC) fa anys que compta amb un Codi BBPP SACAC a l'hora de donar el servei per a la compra agregada al sector sanitari.

Portal de la transparència

Des de l'any 2015, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) té un Portal de la transparència que actualitza constantment i que sotmet a una revisió íntegra de forma semestral. Aquest portal compleix i afegeix informació a la requerida per les següents normatives:

Estat d’Informació No Financera Consolidat del Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya, SA i entitats dependents (EINF)

Espai de treball en l'ámbit de la Responsabilitat Social

  • Grup promotor RS-CSC amb associats al CSC
  • Comissió de Responsabilitat Social i ODS del CSC

Compromís CSC 2019 amb la RS i els Objectius de Desenvolupament Sostenible