Actualitat >

Notícies

El CSC compta amb un nou Codi Ètic i un nou Codi de Bon Govern

La Junta General del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), celebrada aquest mes de juny, va aprovar un nou Codi de Bon Govern i un nou Codi Ètic, l'actualització d'ambdós documents són un compromís que l'entitat va adquirir en el seu Pla Estratègic 2019-2022 i en el qual també es van renovar la seva missió, visió i valors. En el marc de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per tal de deixar constància del compromís amb la societat i de la voluntat de transparència del CSC, s'ha elaborat un nou Codi de Bon Govern inspirat en els recentment establerts valors de l'organització: excel·lència, creativitat cooperativa, compromís social i confiança.

El nou Codi Ètic del CSC substitueix al que hi havia, i que era de 2010, per adaptar-se als canvis jurídics, reglaments i normatives, així com als nous codis i procediments elaborats, tant per les autoritats, el propi CSC i altres entitats amb les quals treballem. L'objectiu del nou Codi Ètic és oferir un conjunt de principis d'actuació per a totes les persones que integren la nostra institució, per tal que totes elles actuïn de forma coherent amb el compromís del CSC amb el comportament ètic i el compromís social.

Tots dos codis van ser aprovats inicialment pel Consell Rector del CSC en data 18 de setembre de 2019 i ratificats per la Junta General del CSC en data 17 de juny de 2020. I ambdós es troben publicats a l'apartat de Bon Govern de la web de l'entitat.