Perfil del contractant

Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

Localització del centre

Adreça: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Teléfon: 93 253 21 00
Fax: 93 203 39 59

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Serveis de Contractacions

Adreça: Avinguda Tibidabo, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic: sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

Subministrament d’equipament electromèdic per l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues (SJD 73/22)

Descripció: Subministrament d’equipament electromèdic per l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues

Import: Pressupost de licitació i Valor estimat del contracte: 1.778.000 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 23/01/2023 13:00h

Apertura pública:

 • Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu. 

NOTA IMPORTANT:

"Es tracta d'un contracte finançat en el marc del Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) promogut pel Servei Català de la Salut, durant el període 2022-2023." 

Número de lots: 3 

o Lot 1: Subministrament d'un Tomògraf Axial Computaritzat, i adequació de l'espai 

o Lot 2: Subministrament d'un Ecògraf d'alta resolució 

o Lot 3: Subministrament de nou monitors multiparamètrics per la UCI Neonatal

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

PLEC ADMINISTRATIU
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:34h
QUADRE CARACTERISTIQUES
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:35h
QC Annex 1_Criteris adjudicacio Lot 1
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:36h
QC Annex 2_Criteris adjudicacio Lot 2
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:37h
QC Annex 3_Criteris adjudicacio Lot 3
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:37h
PLEC TECNIC LOT 1 - TAC
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:38h
PLEC TECNIC LOT 2 - ECOGRAF
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:39h
PLEC TECNIC LOT 3 - MONITORS
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:40h
Annex OE
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:41h
MODELS
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:45h
ANNEX 1.I_Criteris Minims LOT 1
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:46h
ANNEX 1.II_Criteris Subjectius LOT 1
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:47h
ANNEX 1.III_Criteris Automàtics LOT 1
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:48h
ANNEX 2.I_Criteris Minims LOT 2
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:49h
ANNEX 2.II_Criteris Subjectius LOT 2
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:50h
ANNEX 2.III_Criteris Automàtics LOT 2
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:51h
ANNEX 3.I_Criteris Minims LOT 3
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:52h
ANNEX 3.II_Criteris Subjectius LOT 3
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:52h
ANNEX 3.III_Criteris Automàtics LOT 3
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 12:53h
FITXER DEUC
Data d’incorporació a la web
14/12/2022 13:01h
planol TAC
Data d’incorporació a la web
21/12/2022 09:07h
Resolucio esmena error tipografic
Data d’incorporació a la web
22/12/2022 15:19h
QC Annex 3_Criteris adjudicacio Lot 3_V2
Data d’incorporació a la web
22/12/2022 15:19h
ACTA i VALORACIÓ criteris subjectius (Exp.SJD 73-22)
Data d’incorporació a la web
24/02/2023 12:50h
Valoracio criteris objectius
Data d’incorporació a la web
24/02/2023 12:51h
Resum Final valoració ofertes Exp.73-22
Data d’incorporació a la web
24/02/2023 12:52h
Resolucio adjudicacio
Data d’incorporació a la web
14/03/2023 09:05h

SJD 3/21

Descripció: Subministrament d’una Ressonància Magnètica de 1’5T i adequació de l’espai per l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: Pressupost base de licitació: 1.075.000 sense IVA (1.300.750 euros IVA inclòs)

Data límit de presentació d'ofertes: 27/08/2021 13:00h

Apertura pública:

 • Les apertures dels Sobres B (Tècnica) i Sobres C (Econòmica) es realitzaran en un únic acte i de forma privada:
 • Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

PLEC ADMINISTRATIU
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:15h
PLEC TECNIC
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:16h
QUADRE DE CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:16h
MODEL 0 (SOL.LICITUD ADMISSIO)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:19h
MODEL 1 (DADES COMPLEMENTARIES)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:19h
MODEL 2 (DECLARACIO CONFIDENCIALITAT)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:19h
MODEL 3 (UTE)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:19h
MODEL 5 (RELI)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:21h
MODEL 7 (DECLARACIO DOCUMENTACIO SOBRE B)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:24h
MODEL 8 (OFERTA ECONOMICA)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:25h
MODEL 6 (COMPROMIS POLISSA RC)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:26h
MODELS SOBRES
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:26h
ANNEX I (CRITERIS MINIMS)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:27h
ANNEX II (CRITERIS SUBJECTIUS)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:28h
ANNEX III (CRITERIS AUTOMATICS)
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:28h
FITXER DEUC
Data d’incorporació a la web
29/07/2021 09:38h
Acta A
Data d’incorporació a la web
23/09/2021 08:36h
Acta B-C
Data d’incorporació a la web
23/09/2021 08:37h
ACTA i VALORACIÓ criteris subjectius
Data d’incorporació a la web
23/09/2021 08:38h
Valoració criteris objectius SJD 3-21
Data d’incorporació a la web
23/09/2021 08:40h
Resum Final valoració ofertes Exp.3-21
Data d’incorporació a la web
23/09/2021 08:41h

HSJD 1/2020

Descripció: Realització de les obres del Pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1B Obra Interior

Import: Import licitació: 16.033.567’43 euros sense IVA; Lot 1: 8.343.607’26 Euros sense IVA; Lot 2: 4.882.373’83 Euros sense IVA; Lot 3: 2.807.586’34 Euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 12/06/2020 13:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica) i Apertura Sobres C (Econòmica): es faran en un únic acte i de forma privada.

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data:

NOTA IMPORTANT:

Aquesta licitació va acompanyada dels projectes de cadascú dels lots. A causa de la seva grandaria és imposible publicar-los.

Els licitadors que estiguin interessats han d'escriu un correu electrònic a la direcció detallada més abaix sol.licitan els projectes, que li farem arribar per We-Transfer.

mjfr(ELIMINAR)@consorci.org

Disculpin les molestias.

Una salutació

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:38h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:38h
Quadre de Característiques
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:38h
Informe de necessitats
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:39h
MODEL 0 (sollicitud admissió)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:39h
MODEL 1 (dades complementaries)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:39h
MODEL 2 (declaracio conf)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:40h
MODEL 3 (ute)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:40h
MODEL 4-instruccio-1-2016-junta-consultiva-catalunya
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:40h
FITXER DEUC
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:45h
MODEL 5 (reli)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:45h
MODEL 6 (compromis polissa RC)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:46h
MODEL 7 (declaracio documentacio)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:46h
MODEL 8 (oferta económica)
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:46h
MODELS Sobres
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:47h
Annex OE HSJD 1-20
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:47h
F1.PE.00.03_QUADRE RESUM SUP. CONSTRUIDES PER FASE-1B_r01
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:48h
Preguntes i Respostes dels Licitadors
Data d’incorporació a la web
25/05/2020 09:32h
Resolucio esmena errors tipogràfics
Data d’incorporació a la web
27/05/2020 12:06h
Resolucio esmena error tipografic
Data d’incorporació a la web
02/06/2020 11:16h
RESOLUCIO DESERT (Lot 1)
Data d’incorporació a la web
01/07/2020 16:26h
INFORME VALORACIO SOBRE B
Data d’incorporació a la web
08/07/2020 10:48h
QUADRE PUNTUACIONS (SOBRE B+C)
Data d’incorporació a la web
08/07/2020 10:49h
Resolucio Adjudicacio
Data d’incorporació a la web
27/07/2020 09:52h

HSJD 2/2020

Descripció: Realització de les obres de l’Àrea Administrativa (provisional) a la 4ª planta del nou Pediàtric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: Import licitació: 949.451’66 euros sense IVA (1.148.836’51 euros IVA inclòs) Lot 1: 372.129’23 Euros sense IVA; Lot 2: 374.845’93 Euros sense IVA; Lot 3: 202.476’50 Euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 05/06/2020 13:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica) y Sobres C (Econòmica):

  Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu.

 • Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de Característiques
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:05h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:06h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:06h
Informe de necessitats
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:06h
MODELS Sobres HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:11h
MODEL 0 (sollicitud admissió) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:11h
MODEL 1 (dades complementaries) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:12h
MODEL 2 (declaracio conf) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:12h
MODEL 3 (ute) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:13h
MODEL 4-instruccio-1-2016-junta-consultiva-catalunya
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:13h
MODEL 5 (reli) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:14h
MODEL 6 (copromis polissa RC) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:14h
MODEL 7 (declaracio documentacio) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:15h
MODEL 8 (oferta económica) HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:15h
Annex OE HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:16h
PLANOS I DOCUMENTACIO LOT 2 OBRA CIVIL
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:18h
PLANOS I DOCUMENTACIO LOT 3 OBRA CIVIL
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 12:19h
LOT 1-A OBRA CIVIL (part 1)
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 13:24h
LOT 1-B OBRA CIVIL (part 2)
Data d’incorporació a la web
18/05/2020 13:25h
Resolucio esmena error tipogràfic
Data d’incorporació a la web
20/05/2020 16:30h
FITXER DEUC
Data d’incorporació a la web
21/05/2020 10:56h
Preguntes i Respostes dels Licitadors
Data d’incorporació a la web
25/05/2020 09:33h
Resolucio esmena errors tipogràfics
Data d’incorporació a la web
27/05/2020 12:08h
Resolucio esmena error tipografic
Data d’incorporació a la web
02/06/2020 11:19h
Resolucio esmena error tipogràgics
Data d’incorporació a la web
09/06/2020 11:01h

Degut a una errada en l'objecte del contracte, es torna a publicar resolució esmena subsanada.

Acta A
Data d’incorporació a la web
22/06/2020 16:45h
ACTA B-C - HSJD 2-20_signat
Data d’incorporació a la web
23/06/2020 09:59h
ACTA i valoració criteris subjectius HSJD 2-20
Data d’incorporació a la web
23/06/2020 09:59h
Valoracions finals ofertes EXP.2-20_signat
Data d’incorporació a la web
23/06/2020 10:02h
Resolucio Adjudicacio
Data d’incorporació a la web
16/07/2020 16:36h

HSJD 4/19

Descripció: Realització de les obres del Nou Servei de Nounats per l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: Import licitació: 4.026.176’02 euros sense IVA (4.871.672’98 euros IVA inclòs)

Data límit de presentació d'ofertes: 20/09/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Privada Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l'informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d'abril de 2018, l'obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en acte públic.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 23 d'octubre de 2019 a les 11.00 hores

NOTA IMPORTANT:

El PROJECTE EXECUTIU es podrà aconseguir enviant un correo electrònic a les següents direccions (mjfr(ELIMINAR)@consorci.org i mpf(ELIMINAR)@consorci.org), sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu electrònic el licitador vol rebre l'informació. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant Wetransfer.

Es obligatori per a les empreses licitadores la realització d'una visita a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta visita tindrà lloc el dia 4 de setembre de 2019 a les 11 h. Caldrà confirmar l'assistència trucant al número de telèfon 93 253 21 21 o enviar correu electrònic a: carlota@sjdhospitalbarcelona.org

Es publica resolució d'esmena d'errors tipogràfics on es canvia la data de presentació d'ofertes.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

01. Memòria justificativa HSJD 4-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:50h
01.1 INFORME NECESSITATS Exp.HSJD 4-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:50h
05. PLEC TEC HSJD 4-19 (IMP-SC-006)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
06. PLEC ADM HSJD 4-19 (IMP-SC-007)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
07. QUADRE CARACT HSJD 4-19 (IMP-SC-008)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
08. Annex OE_HSJD 4-19 (IMP-SC-009)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:53h
09. INDEX DOCUMENTACIO HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:54h
09. MODEL 0 (sollicitud admissió) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:54h
09. MODEL 1 (dades complementaries) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 2 (declaracio confidencialitat) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 3 (ute) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 4- Instrucció 1-2016 Junta Consultiva Catalunya
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 5 (reli) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 6 (declaracio documentacio) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 7 (oferta económica) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:57h
09. MODEL COMPROMIS POLISSA RESP CIVIL HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:58h
09. MODELS Sobres A, B i C HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:59h
13. RESOL APROV Exp.HSJD 4-19_signat (IMP-SC-017.1)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:59h
Resolució esmena d'error tipogràfic
Data d’incorporació a la web
12/09/2019 12:39h
Acta A
Data d’incorporació a la web
01/10/2019 16:29h
Acta B
Data d’incorporació a la web
03/10/2019 09:30h
Informe de Valoració Sobre B
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:31h
Acta C
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:32h
Quadre puntuacions (Sobre B+C)
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:32h

HSJD 1/19

Descripció: Realització de les obres del Nou Nucli de Comunicacions de l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: 4.335.882’33 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/05/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l'informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d'abril de 2018, l'obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en acte públic.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 28 de maig de 2019 a les 11:00 hores.

NOTA IMPORTANT:

El projecte executiu es podrà aconseguir enviant un correu electrònic a la direcció següent: mjfr(ELIMINAR)@consorci.org, sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu el licitador vol rebre l'informacio. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant wetransfer.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Memòria justificativa HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:21h
INFORME DE NECESSITATS HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:22h
PLEC ADM HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:23h
QUADRE CARACT HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:23h
Annex OE HSAJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:24h
MODEL 1 (dades complementaries) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:24h
MODEL 2 (declaracio confidencialitat) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 3 (ute) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 4- Instrucció 1-2016 Junta Consultiva Catalunya
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 5 (reli) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:26h
MODEL 6 (declaracio documentacio) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:26h
MODEL 7(oferta económica) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:27h
MODELS Sobres A,B i C HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:28h
RESOL APROV HSJD 1-19 (IMP-SC-017.1)
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:29h
PLEC TEC HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 13:25h

El projecte executiu es podrà aconseguir enviant un correu electrònic a la direcció següent: mjfr@consorci.org, sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu el licitador vol rebre l'informacio. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant wetransfer.

FITXER DEUC HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 13:30h
Model 0 (sol·licitud d'admisió)
Data d’incorporació a la web
02/05/2019 14:21h

En compliment del que disposa la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars les empreses licitadores hauran de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en tres únics sobres (A, B i C), tancats i signats pel licitador o persona que el representi amb la seva firma llegible, acompanyat de la sol·licitud d'admissió (Model 0) que és el que es publica el qual s'haurà de presentar per duplicat i fora dels sobres.

Acta A
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:43h
Acta B
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:44h
Informe Valoració Sobre B
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:44h
Acta C
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:45h
Quadre Puntuacions (Sobre B+c)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:46h
Resolucio Adjudicacio
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:47h
Contracte Lot 1 (Villa Reyes)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:48h
Contracte Lot 2 (Agefred)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:49h

HSJD 3/18

Descripció: Realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1 Estructura

Import: Pressupost: No s’estableix un pressupost de licitació sinó que el mateix serà el resultat de l’aplicació a l’estat d’amidaments del projecte dels preus unitaris ofertats pel contractista

Data límit de presentació d'ofertes: 04/07/2018 13:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Annex 1
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:03h
Annex Oferta Econòmica
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:04h
Models
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:04h
Projecte Part 1
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:12h
Projecte Part 2
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:13h
Projecte-v2 Part 1
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 13:10h
Projecte-v2 Part 2
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 13:11h
Aclariment Projecte-v2
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 14:00h
ACLARIMENT PRESENTACIÓ SOBRES
Data d’incorporació a la web
29/06/2018 08:34h
MODELS v2 HSJD 3-18
Data d’incorporació a la web
29/06/2018 08:35h
Acta A HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:37h
Acta B y C HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:38h
Acta Adjudicació HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:39h

HSJD 1/18

Descripció: Realització de les obres de construcció i trasllat del Bloc Quirúrgic per l’Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues

Import: 6.568.859,39 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data:20 d'abril de 2018 a les 10:00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 10 de maig de 2018 a les 09:30 hores

NOTA IMPORTANT:

Es publica amb data 9 de març de 2018 una esmena de correcció d'errors tipogràfics

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 12 de març de 2018, dos arxius separats en dos parts com "Projecte d'obra Lot 1 HSJD part 1 1/18" i "Projecte d'obra Lot 1 part 2 HSJD 1/18" que corresponen a l'arxiu "Projecte del Concurs Part1" degut a possibles problemes de descàrrega.

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 28 de març de 2018, document d'aclariments als licitadors

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 28 de març de 2018 una esmena d'error material

**************************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Annex 2 Contracte Instal.lacions Lot 2 i Lot 3
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Annex 2 Contracte Obra Lot 1
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:13h
Annex 1 Guia DEUC
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:13h
Models
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:14h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:28h
Projecte del Concurs Part1
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:48h
Projecte de Concurs Part2
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:50h
Projecte de Concurs Part3
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:50h
Esmena errors tipogràfics HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
09/03/2018 14:31h
Projecte d'obra Lot 1 part 1 HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
12/03/2018 14:31h
Projecte d'obra Lot 1 part 2 HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
12/03/2018 14:33h
Anunci de licitació DOUE (Correcció) HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
15/03/2018 10:50h
Anunci de licitació BOE (Correcció) HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
22/03/2018 10:53h
Aclariments Tècnics als licitadors
Data d’incorporació a la web
28/03/2018 09:00h
Resolució esmena d'error material
Data d’incorporació a la web
28/03/2018 09:05h
Preguntes i Respostes dels licitadors
Data d’incorporació a la web
05/04/2018 12:50h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:56h
INFO VALORACIÓ SOBRE B
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:57h
QUADRE PUNTUACIONS (SOBRE B+C)
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:58h
Anunci BOE adjudicacio HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
23/07/2018 09:01h
Anunci DOUE adjudicacio HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
23/07/2018 09:04h
Contracte Lot 1
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:40h
Contracte Lot 2
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:41h
Contracte Lot 3
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:41h
Addenda Contracte Lot 1
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:42h
Addenda Contracte Lot 2
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:43h
Addenda Contracte Lot 3
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:43h