Perfil del contractant

Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

Hospital Sant Joan de Déu (HSJD)

Localització del centre

Adreça: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat
Teléfon: 93 253 21 00
Fax: 93 203 39 59

Per més informació

Consorci de Salut i Social de Catalunya

Dept. Serveis de Contractacions

Adreça: Avinguda Tibidabo, 21

08022 Barcelona

Telèfon: 93 253 18 22

Fax: 93 211 14 28

Adreça de correu electrònic: sacac(ELIMINAR)@consorci.org

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

HSJD 4/19

Descripció: Realització de les obres del Nou Servei de Nounats per l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: Import licitació: 4.026.176’02 euros sense IVA (4.871.672’98 euros IVA inclòs)

Data límit de presentació d'ofertes: 20/09/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Privada Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l'informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d'abril de 2018, l'obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en acte públic.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 23 d'octubre de 2019 a les 11.00 hores

NOTA IMPORTANT:

El PROJECTE EXECUTIU es podrà aconseguir enviant un correo electrònic a les següents direccions (mjfr(ELIMINAR)@consorci.org i mpf(ELIMINAR)@consorci.org), sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu electrònic el licitador vol rebre l'informació. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant Wetransfer.

Es obligatori per a les empreses licitadores la realització d'una visita a l'Hospital Sant Joan de Déu. Aquesta visita tindrà lloc el dia 4 de setembre de 2019 a les 11 h. Caldrà confirmar l'assistència trucant al número de telèfon 93 253 21 21 o enviar correu electrònic a: carlota@sjdhospitalbarcelona.org

Es publica resolució d'esmena d'errors tipogràfics on es canvia la data de presentació d'ofertes.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

01. Memòria justificativa HSJD 4-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:50h
01.1 INFORME NECESSITATS Exp.HSJD 4-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:50h
05. PLEC TEC HSJD 4-19 (IMP-SC-006)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
06. PLEC ADM HSJD 4-19 (IMP-SC-007)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
07. QUADRE CARACT HSJD 4-19 (IMP-SC-008)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:51h
08. Annex OE_HSJD 4-19 (IMP-SC-009)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:53h
09. INDEX DOCUMENTACIO HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:54h
09. MODEL 0 (sollicitud admissió) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:54h
09. MODEL 1 (dades complementaries) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 2 (declaracio confidencialitat) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 3 (ute) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:55h
09. MODEL 4- Instrucció 1-2016 Junta Consultiva Catalunya
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 5 (reli) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 6 (declaracio documentacio) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:56h
09. MODEL 7 (oferta económica) HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:57h
09. MODEL COMPROMIS POLISSA RESP CIVIL HSJD 4-19 (IMP-SC-010)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:58h
09. MODELS Sobres A, B i C HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:59h
13. RESOL APROV Exp.HSJD 4-19_signat (IMP-SC-017.1)
Data d’incorporació a la web
02/08/2019 08:59h
Resolució esmena d'error tipogràfic
Data d’incorporació a la web
12/09/2019 12:39h
Acta A
Data d’incorporació a la web
01/10/2019 16:29h
Acta B
Data d’incorporació a la web
03/10/2019 09:30h
Informe de Valoració Sobre B
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:31h
Acta C
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:32h
Quadre puntuacions (Sobre B+C)
Data d’incorporació a la web
30/10/2019 09:32h

HSJD 1/19

Descripció: Realització de les obres del Nou Nucli de Comunicacions de l’Hospital Sant Joan de Déu

Import: 4.335.882’33 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/05/2019 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Atès el que disposen l'article 157.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i l'informe de la Direcció General de Contractació Pública de data 12 d'abril de 2018, l'obertura dels sobres B (referent a les proposicions susceptibles de judici de valor) no es realitzarà en acte públic.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 28 de maig de 2019 a les 11:00 hores.

NOTA IMPORTANT:

El projecte executiu es podrà aconseguir enviant un correu electrònic a la direcció següent: mjfr(ELIMINAR)@consorci.org, sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu el licitador vol rebre l'informacio. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant wetransfer.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Memòria justificativa HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:21h
INFORME DE NECESSITATS HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:22h
PLEC ADM HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:23h
QUADRE CARACT HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:23h
Annex OE HSAJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:24h
MODEL 1 (dades complementaries) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:24h
MODEL 2 (declaracio confidencialitat) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 3 (ute) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 4- Instrucció 1-2016 Junta Consultiva Catalunya
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:25h
MODEL 5 (reli) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:26h
MODEL 6 (declaracio documentacio) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:26h
MODEL 7(oferta económica) HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:27h
MODELS Sobres A,B i C HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:28h
RESOL APROV HSJD 1-19 (IMP-SC-017.1)
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 10:29h
PLEC TEC HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 13:25h

El projecte executiu es podrà aconseguir enviant un correu electrònic a la direcció següent: mjfr@consorci.org, sol·licitant l'esmentat projecte executiu indicant a quina adreça de correu el licitador vol rebre l'informacio. El sistema d'enviament de la documentació serà mitjançant wetransfer.

FITXER DEUC HSJD 1-19
Data d’incorporació a la web
09/04/2019 13:30h
Model 0 (sol·licitud d'admisió)
Data d’incorporació a la web
02/05/2019 14:21h

En compliment del que disposa la clàusula quinzena del Plec de Clàusules Administratives Particulars les empreses licitadores hauran de presentar la documentació exigible i les seves proposicions en tres únics sobres (A, B i C), tancats i signats pel licitador o persona que el representi amb la seva firma llegible, acompanyat de la sol·licitud d'admissió (Model 0) que és el que es publica el qual s'haurà de presentar per duplicat i fora dels sobres.

Acta A
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:43h
Acta B
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:44h
Informe Valoració Sobre B
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:44h
Acta C
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:45h
Quadre Puntuacions (Sobre B+c)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:46h
Resolucio Adjudicacio
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:47h
Contracte Lot 1 (Villa Reyes)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:48h
Contracte Lot 2 (Agefred)
Data d’incorporació a la web
04/11/2019 10:49h

HSJD 3/18

Descripció: Realització de les obres del Pediatric Cancer Center Barcelona de l’Hospital Sant Joan de Déu, Fase 1 Estructura

Import: Pressupost: No s’estableix un pressupost de licitació sinó que el mateix serà el resultat de l’aplicació a l’estat d’amidaments del projecte dels preus unitaris ofertats pel contractista

Data límit de presentació d'ofertes: 04/07/2018 13:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu.

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: Les obertures del sobres B i C es faran en un únic acte i de forma privada a les dependències de l'Hospital Sant Joan de Deu.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:02h
Annex 1
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:03h
Annex Oferta Econòmica
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:04h
Models
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:04h
Projecte Part 1
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:12h
Projecte Part 2
Data d’incorporació a la web
19/06/2018 13:13h
Projecte-v2 Part 1
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 13:10h
Projecte-v2 Part 2
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 13:11h
Aclariment Projecte-v2
Data d’incorporació a la web
20/06/2018 14:00h
ACLARIMENT PRESENTACIÓ SOBRES
Data d’incorporació a la web
29/06/2018 08:34h
MODELS v2 HSJD 3-18
Data d’incorporació a la web
29/06/2018 08:35h
Acta A HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:37h
Acta B y C HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:38h
Acta Adjudicació HSJD 3/18
Data d’incorporació a la web
14/08/2018 12:39h

HSJD 1/18

Descripció: Realització de les obres de construcció i trasllat del Bloc Quirúrgic per l’Hospital Sant Joan de Déu- Esplugues

Import: 6.568.859,39 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 10/04/2018 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres B (Tècnica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data:20 d'abril de 2018 a les 10:00 hores

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Sant Joan de Déu, 2 08950 Esplugues de Llobregat

  Data: 10 de maig de 2018 a les 09:30 hores

NOTA IMPORTANT:

Es publica amb data 9 de març de 2018 una esmena de correcció d'errors tipogràfics

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 12 de març de 2018, dos arxius separats en dos parts com "Projecte d'obra Lot 1 HSJD part 1 1/18" i "Projecte d'obra Lot 1 part 2 HSJD 1/18" que corresponen a l'arxiu "Projecte del Concurs Part1" degut a possibles problemes de descàrrega.

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 28 de març de 2018, document d'aclariments als licitadors

**************************************************************************************************************************

Es publica amb data 28 de març de 2018 una esmena d'error material

**************************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Quadre de característiques
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Plec Admimistratiu
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Annex 2 Contracte Instal.lacions Lot 2 i Lot 3
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:12h
Annex 2 Contracte Obra Lot 1
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:13h
Annex 1 Guia DEUC
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:13h
Models
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:14h
Fitxer DEUC
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:28h
Projecte del Concurs Part1
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:48h
Projecte de Concurs Part2
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:50h
Projecte de Concurs Part3
Data d’incorporació a la web
07/03/2018 15:50h
Esmena errors tipogràfics HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
09/03/2018 14:31h
Projecte d'obra Lot 1 part 1 HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
12/03/2018 14:31h
Projecte d'obra Lot 1 part 2 HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
12/03/2018 14:33h
Anunci de licitació DOUE (Correcció) HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
15/03/2018 10:50h
Anunci de licitació BOE (Correcció) HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
22/03/2018 10:53h
Aclariments Tècnics als licitadors
Data d’incorporació a la web
28/03/2018 09:00h
Resolució esmena d'error material
Data d’incorporació a la web
28/03/2018 09:05h
Preguntes i Respostes dels licitadors
Data d’incorporació a la web
05/04/2018 12:50h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:56h
INFO VALORACIÓ SOBRE B
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:57h
QUADRE PUNTUACIONS (SOBRE B+C)
Data d’incorporació a la web
07/06/2018 08:58h
Anunci BOE adjudicacio HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
23/07/2018 09:01h
Anunci DOUE adjudicacio HSJD 1/18
Data d’incorporació a la web
23/07/2018 09:04h
Contracte Lot 1
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:40h
Contracte Lot 2
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:41h
Contracte Lot 3
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:41h
Addenda Contracte Lot 1
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:42h
Addenda Contracte Lot 2
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:43h
Addenda Contracte Lot 3
Data d’incorporació a la web
08/10/2019 12:43h