Perfil del contractant

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Localització del centre

Adreça: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona
Teléfon: 93 227 98 87

Per més informació

Adreça de correu electrònic: concursos.fundacio(ELIMINAR)@clinic.ub.es

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

F17.0013IIC

Descripció: Servei d’ampliació d’àcids nucleics per projecte de la FCRB

Import: 38.830,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 11/12/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Única):

  Lloc: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona

  Data: 13 de desembre de 2017 a les 10,15 hores al carrer Urgell, 216 Local, Sala 6

NOTA IMPORTANT:

NOTA IMPORTANT: Es publica en data 4 de desembre de 2017, anunci de correcció de  l'anunci de licitació amb el nom "Anunci Licitació Correcció F170013IIC"

*************************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0013IIC
Data d’incorporació a la web
01/12/2017 10:53h
Plec de Condicions F17.0013IIC
Data d’incorporació a la web
01/12/2017 10:54h
Annex F17.0013IIC
Data d’incorporació a la web
01/12/2017 10:55h
Oferta Econòmica F17.0013IIC
Data d’incorporació a la web
01/12/2017 10:55h

F17.0011IIC

Descripció: Servei de CRO per a l'estudi DOLAM per a la Fundació Clínic Recerca Biomèdica

Import: 60.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 04/12/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Única:

  Lloc: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.Sala 6. Carrer Rosselló, 149-153. 08036 Barcelona

  Data: 7 de desembre de 2017, a les 10.30 hores.

NOTA IMPORTANT:

IMPORTANT:

Per aclarir una contradicció de dades en 2 punts diferents dels Plecs (apartat 7PPT i Model d'oferta econòmica del PCAP) es torna a penjar el document PPT en .pdf on s'ha modificat el que segueix:

Apartat PPT "7. REUNIONES DE SEGUIMIENTO" (que contradiu el que s'indica al model d'oferta econòmica):  On deia "Primer año: reuniones mensuales; Años posteriores: reuniones cada tres meses; Final del Proyecto: reunión final para cierre de los trabajos y análisis del procedimiento seguido."  Diu "Según se indica en el modelo de oferta económica."

Aprofitem per actualitzar una de les esmenes que havíem penjat amb anterioritat, en concret a l'Apartat PPT "8. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN" on es va treure la referència al CNIC "....... (el plan de monitorización creado por CNIC y normas de Buenas Practicas Clinicas)." diu "(el plan de monitorización y normas de Buenas Practicas Clinicas)."

****************************************************************************************************************

IMPORTANT: En l'apartat 8 del Plec Tècnic, sobre "Criteris d'Adjudicació", "Criteris per a l'adjudicació que depenen d'1 Judici de valor", a causa d'un error de transcripció, on posa CNIC ha de posar FCRB.

****************************************************************************************************************

IMPORTANT: Es substitueix la documentació esmena per la informació final per tal de aclarir el procediment.

****************************************************************************************************************

IMPORTANT: Es substitueix el Plec Tècnic per un de nou al modificar-se l'apartat 5. Tant mateix es torna a ampliar el termini de presentació d'ofertes del fins el 04.12.2017 i l'Obertura de sobres el 7 de desembre de 2017 com nova data.

*****************************************************************************************************************

IMPORTANT: S'esmena el procediment. Tant mateix es torna a ampliar el termini de presentació d'ofertes del 30.11.17 fins el 04.12.17.

*****************************************************************************************************************

IMPORTANT: S'esmena el procediment afegint un arxiu referent a la oferta econòmica. Tant mateix s'amplia el termini de presentació d'ofertes del 27.11.17 fins el 30.11.17.

*****************************************************************************************************************

IMPORTANT: Els interessats en presentar oferta poden demanar el protocol al mail fconcurs(ELIMINAR)@clinic.cat

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
20/11/2017 08:28h
Anunci de licitació Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 13:40h
Plec Administratiu Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 13:41h
Plec Tècnic Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 13:41h
Annexes Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 13:42h
Oferta Econòmica Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
27/11/2017 13:42h
Plec Tècnic Esmenat V2 F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
01/12/2017 12:46h
Anunci adjudicacio contracte F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
02/01/2018 10:56h

F17_0014IIC

Descripció: Servei de seqüenciació de exomas de mostres derivades de lesions neoplàsiques colorectals per projecte PERIS per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: 90.000,00 € Sense Iva. 108.900,00 € Import total.

Data límit de presentació d'ofertes: 22/11/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Urgell, 216, local, sala 6.

  Data: 23/11/2017 a les 10:00h.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci 1licitació PERFIL_F17_0014II
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:48h
F17_0014IIC_PCAP_A10_OE
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PCAP_SE_Annexos
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PCAP_SE_Seq. Exomes_PERIS
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PPT_SE_Seq Massiva_PERIS_JCP
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:50h
Resolució Adjudicació
Data d’incorporació a la web
15/12/2017 11:40h
Adjudicació
Data d’incorporació a la web
15/12/2017 11:41h

F17.0012IIC

Descripció: Subministrament de reactius de seqüenciació pel projecte Peris SLT002/16/00374 per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Import: 29.962,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 31/10/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C:

 • Lloc: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona (Sala 7)

  Data: 3 de novembre de 2017 a les 10.15 hores.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:40h
Plecs de Condicions F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:40h
Annex 1 F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:41h
Annex 3 F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:41h
Resolució Adjudicació F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
05/12/2017 15:11h
Anunci Adjudicació contracte F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
05/12/2017 15:12h
Oferta Econòmica presentada F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
05/12/2017 15:13h
Valoració Tècnica F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
05/12/2017 15:14h
Valoració adjudicació F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
05/12/2017 15:15h

F17.0009IIC

Descripció: Subministrament d'un equip d'imatge per al diagnostic de precisió dels tumors en nens (tomografia), per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biológica

Import: 70.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 02/11/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

 • Lloc: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona

  Data: 3 de novembre de 2017, a les 10.00 hores, a la Sala 7, del carrer Urgell, 216 Local (08036 Barcelona)

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:30h
Plec Administratiu F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:30h
Plec Tècnic F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annexos F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annex 10 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annex 4 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:32h
Annex 5 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:32h

F17.0008IIC

Descripció: Submnistrament de kits d'immunoassaig multiplex basats en la tecnologia Luminex per a l'àrea de diabetis, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Import: 49.989,60 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/08/2017 14:00h

Apertura pública:

Procediment per Instrucciones Internes de Contractació

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Resolució Adjudicació F17.0008IIC
Data d’incorporació a la web
11/10/2017 08:22h

F17.0005IIC

Descripció: Servei de seqüenciació de exomas de mostres derivades de lesions neoplàsiques colorectals per projecte PERIS per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: 100.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 01/08/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres: No procedeix.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:54h
Annexe 10
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Annexes
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:56h
Annex 1
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Informe de valoració F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe d'adjudicació F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe de Formalització de Contracte F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
18/09/2017 10:12h

F17.0007IIC

Descripció: Servei d'hibridació amb Microarrays de DNA SNP6.0 d'Affymetrix per projecte de recerca, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: Import Net 22.240 € Import Total 26.910,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/2017 14:00h

Apertura pública:

 • No procedeix l'obertura de sobres.

NOTA IMPORTANT:

Esmena tipografica: En la última línia de l'últim paràgraf de l'apartat 8 (Sobre C), on posa "los criterios de valoración sujetos a juidicio de valor" ha de posar "los criterios de valoración objetivos", donat que no hi ha criteris de judici de valor en aquest expedient.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Annexes
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Plec de condicions
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:25h
Informe de valoració F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Informe d'adjudicació F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Anunci de formalitzacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
07/09/2017 13:13h
Anunci Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:28h
Resolucio Aprovacio Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:29h

F17.02.01

Descripció: Subministrament de Guants de laboratori

Import: 17.920,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Apertura Sobres C:

12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

NOTA IMPORTANT:

En data 19 d'abril de 2017 es publica l'esmena del document "Anunci Licitació" i un nou arxiu "Model Oferta Econòmica" ja editable.

*********************************************************************************************************

Es publica la següent esmena i que s'adjunta amb el document Annexes (Modificat) i el modifica la data de presentació d'ofertes que s'amplia fins el 28 d'abril de 2017:

"A l'annex 3 s'elimina la frase "Cumplimiento de normativa sectorial no obligatoria: Describir qué normativa no obligatoria cumple el material ofrecido." Donat que es tracta d'un criteri objectivable i per tant aquesta informació ha d'anar al Sobre C. S'adjunta de nou els models en word.

******************************************************************************************************************

En data 25 d'abril de 2017 es publica i es substitueix una versió dels arxius "Annexes" i del "Model Oferta Econòmica" .

*********************************************************************************************************

En data 28 d'abril de 2017 es publica la següent esmena:

En el apartat 10 on diu: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 3/05/2017" ha de dir: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 10/05/2017".

******************************************************************************************************************

En data 8 de maig de 2017 es publica la següent esmena:

Es publica la modificació en la data de l'Apertura del Sobre C que serà el 12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

******************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:23h
Plec de Condicions F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:24h
Esmena Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
19/04/2017 13:15h
Annexes F17.02.01 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:54h
Model Oferta Econòmica F17.02.01 VF2 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:56h
Resolucio Adjudicació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:36h
Valoracio Adjudicacio F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:37h
Valoració criteris juici de valor amb puntuació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
02/06/2017 14:29h

F17.0006IIC

Descripció: Genotipad ADN para la Fundació Clínic para a la Recerca Biomèdica

Import: 27.200,00 euros sense Iva

Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Plec de Condicions F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Annexes F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Resolució Adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:19h
Valoració adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:20h
Més recents