Perfil del contractant

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Localització del centre

Adreça: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona
Teléfon: 93 227 98 87

Per més informació

Adreça de correu electrònic: concursos.fundacio(ELIMINAR)@clinic.ub.es

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

F17.0011IIC

Descripció: Servei de CRO per a l'estudi DOLAM per a la Fundació Clínic Recerca Biomèdica

Import: 60.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 30/11/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Única:

  Lloc: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica. Edifici CEK. Recepció. Carrer Rosselló, 149-153. 08036 Barcelona

  Data: 4 de desembre de 2017, a les 10.30 hores.

NOTA IMPORTANT:

IMPORTANT: S'esmena el procediment. Tant mateix es torna a ampliar el termini de presentació d'ofertes del 30.11.17 fins el 04.12.17.

*******************************************************************************************************

IMPORTANT: S'esmena el procediment afegint un arxiu referent a la oferta econòmica. Tant mateix s'amplia el termini de presentació d'ofertes del 27.11.17 fins el 30.11.17.

*******************************************************************************************************

IMPORTANT: Els interessats en presentar oferta poden demanar el protocol al mail fconcurs(ELIMINAR)@clinic.cat

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
20/11/2017 08:28h
Plec Admimistratiu F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
20/11/2017 08:29h
Plec Tècnic F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
20/11/2017 08:29h
Annexes F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
20/11/2017 08:29h
Anunci de licitació Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 12:23h
Oferta Econòmica F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 12:24h
2n. Anunci de licitació Esmenat F17.0011IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 16:37h

F17_0014IIC

Descripció: Servei de seqüenciació de exomas de mostres derivades de lesions neoplàsiques colorectals per projecte PERIS per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: 90.000,00 € Sense Iva. 108.900,00 € Import total.

Data límit de presentació d'ofertes: 22/11/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

  Lloc: Urgell, 216, local, sala 6.

  Data: 23/11/2017 a les 10:00h.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci 1licitació PERFIL_F17_0014II
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:48h
F17_0014IIC_PCAP_A10_OE
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PCAP_SE_Annexos
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PCAP_SE_Seq. Exomes_PERIS
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:49h
F17_0014IIC_PPT_SE_Seq Massiva_PERIS_JCP
Data d’incorporació a la web
15/11/2017 14:50h

F17.0012IIC

Descripció: Subministrament de reactius de seqüenciació pel projecte Peris SLT002/16/00374 per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Import: 29.962,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 31/10/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C:

 • Lloc: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona (Sala 7)

  Data: 3 de novembre de 2017 a les 10.15 hores.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:40h
Plecs de Condicions F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:40h
Annex 1 F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:41h
Annex 3 F17.0012IIC
Data d’incorporació a la web
23/10/2017 08:41h

F17.0009IIC

Descripció: Subministrament d'un equip d'imatge per al diagnostic de precisió dels tumors en nens (tomografia), per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biológica

Import: 70.000,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 02/11/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres C (Ecònomica):

 • Lloc: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona

  Data: 3 de novembre de 2017, a les 10.00 hores, a la Sala 7, del carrer Urgell, 216 Local (08036 Barcelona)

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:30h
Plec Administratiu F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:30h
Plec Tècnic F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annexos F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annex 10 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:31h
Annex 4 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:32h
Annex 5 F17.0009IIC
Data d’incorporació a la web
18/10/2017 08:32h

F17.0008IIC

Descripció: Submnistrament de kits d'immunoassaig multiplex basats en la tecnologia Luminex per a l'àrea de diabetis, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Import: 49.989,60 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/08/2017 14:00h

Apertura pública:

Procediment per Instrucciones Internes de Contractació

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Resolució Adjudicació F17.0008IIC
Data d’incorporació a la web
11/10/2017 08:22h

F17.0005IIC

Descripció: Servei de seqüenciació de exomas de mostres derivades de lesions neoplàsiques colorectals per projecte PERIS per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: 100.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 01/08/2017 14:00h

Apertura pública:

 • Apertura Sobres: No procedeix.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:54h
Annexe 10
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Annexes
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:56h
Annex 1
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Informe de valoració F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe d'adjudicació F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe de Formalització de Contracte F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
18/09/2017 10:12h

F17.0007IIC

Descripció: Servei d'hibridació amb Microarrays de DNA SNP6.0 d'Affymetrix per projecte de recerca, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: Import Net 22.240 € Import Total 26.910,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/2017 14:00h

Apertura pública:

 • No procedeix l'obertura de sobres.

NOTA IMPORTANT:

Esmena tipografica: En la última línia de l'últim paràgraf de l'apartat 8 (Sobre C), on posa "los criterios de valoración sujetos a juidicio de valor" ha de posar "los criterios de valoración objetivos", donat que no hi ha criteris de judici de valor en aquest expedient.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Annexes
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Plec de condicions
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:25h
Informe de valoració F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Informe d'adjudicació F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Anunci de formalitzacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
07/09/2017 13:13h
Anunci Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:28h
Resolucio Aprovacio Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:29h

F17.02.01

Descripció: Subministrament de Guants de laboratori

Import: 17.920,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Apertura Sobres C:

12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

NOTA IMPORTANT:

En data 19 d'abril de 2017 es publica l'esmena del document "Anunci Licitació" i un nou arxiu "Model Oferta Econòmica" ja editable.

*********************************************************************************************************

Es publica la següent esmena i que s'adjunta amb el document Annexes (Modificat) i el modifica la data de presentació d'ofertes que s'amplia fins el 28 d'abril de 2017:

"A l'annex 3 s'elimina la frase "Cumplimiento de normativa sectorial no obligatoria: Describir qué normativa no obligatoria cumple el material ofrecido." Donat que es tracta d'un criteri objectivable i per tant aquesta informació ha d'anar al Sobre C. S'adjunta de nou els models en word.

******************************************************************************************************************

En data 25 d'abril de 2017 es publica i es substitueix una versió dels arxius "Annexes" i del "Model Oferta Econòmica" .

*********************************************************************************************************

En data 28 d'abril de 2017 es publica la següent esmena:

En el apartat 10 on diu: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 3/05/2017" ha de dir: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 10/05/2017".

******************************************************************************************************************

En data 8 de maig de 2017 es publica la següent esmena:

Es publica la modificació en la data de l'Apertura del Sobre C que serà el 12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

******************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:23h
Plec de Condicions F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:24h
Esmena Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
19/04/2017 13:15h
Annexes F17.02.01 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:54h
Model Oferta Econòmica F17.02.01 VF2 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:56h
Resolucio Adjudicació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:36h
Valoracio Adjudicacio F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:37h
Valoració criteris juici de valor amb puntuació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
02/06/2017 14:29h

F17.0006IIC

Descripció: Genotipad ADN para la Fundació Clínic para a la Recerca Biomèdica

Import: 27.200,00 euros sense Iva

Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Plec de Condicions F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Annexes F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Resolució Adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:19h
Valoració adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:20h

F17.0004IIC

Descripció: Suministre d'un transductor transesofágic per ecógraf CX50 Compact Xtreme de Philips per a la Fundació Clínic para la Recerca Biomédica

Import: 27.311 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/04/2017 14:00h

Apertura pública:

NOTA IMPORTANT:

Procediment per Instruccions Internes de Contractació, amb Aspectes de negociació.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
27/03/2017 13:21h
Plec de Condicions F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
27/03/2017 13:21h
Resolució Adjudicació F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
04/05/2017 16:38h
Resolució Formalització F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
16/05/2017 11:37h
Més recents