Perfil del contractant

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (FCRB)

Localització del centre

Adreça: Rosselló, 149-153 08036 Barcelona
Teléfon: 93 227 98 87

Per més informació

Adreça de correu electrònic: concursos.fundacio(ELIMINAR)@clinic.ub.es

NOTA IMPORTANT:

Els documents publicats amb anterioritat al 1 de maig de 2016, ja no es troben al nostre perfil degut a un canvi de servidor.

Podeu sol.licitar la documentació que us interessi per correu electrònic a sacac(ELIMINAR)@consorci.org, o els podeu veure en l'històric de concursos

En el següent enllaç podeu accedir a les Instruccions Internes de Contractació de Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

F17.0008IIC

Descripció: Submnistrament de kits d'immunoassaig multiplex basats en la tecnologia Luminex per a l'àrea de diabetis, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica

Import: 49.989,60 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/08/2017 14:00h

Apertura pública:

Procediment per Instrucciones Internes de Contractació

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Resolució Adjudicació F17.0008IIC
Data d’incorporació a la web
11/10/2017 08:22h

F17.0005IIC

Descripció: Servei de seqüenciació de exomas de mostres derivades de lesions neoplàsiques colorectals per projecte PERIS per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: 100.000,00 €

Data límit de presentació d'ofertes: 01/08/2017 14:00h

Apertura pública:

  • Apertura Sobres: No procedeix.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:54h
Annexe 10
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Annexes
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:55h
Plec Administratiu
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:56h
Annex 1
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Plec Tècnic
Data d’incorporació a la web
19/07/2017 11:57h
Informe de valoració F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe d'adjudicació F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 11:36h
Informe de Formalització de Contracte F17.0005IIC
Data d’incorporació a la web
18/09/2017 10:12h

F17.0007IIC

Descripció: Servei d'hibridació amb Microarrays de DNA SNP6.0 d'Affymetrix per projecte de recerca, per a la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica.

Import: Import Net 22.240 € Import Total 26.910,40 €

Data límit de presentació d'ofertes: 21/07/2017 14:00h

Apertura pública:

  • No procedeix l'obertura de sobres.

NOTA IMPORTANT:

Esmena tipografica: En la última línia de l'últim paràgraf de l'apartat 8 (Sobre C), on posa "los criterios de valoración sujetos a juidicio de valor" ha de posar "los criterios de valoración objetivos", donat que no hi ha criteris de judici de valor en aquest expedient.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Annexes
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:24h
Plec de condicions
Data d’incorporació a la web
12/07/2017 14:25h
Informe de valoració F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Informe d'adjudicació F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
09/08/2017 14:03h
Anunci de formalitzacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
07/09/2017 13:13h
Anunci Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:28h
Resolucio Aprovacio Modificacio F17.0007IIC
Data d’incorporació a la web
23/11/2017 15:29h

F17.02.01

Descripció: Subministrament de Guants de laboratori

Import: 17.920,00 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 28/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Apertura Sobres C:

12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

NOTA IMPORTANT:

En data 19 d'abril de 2017 es publica l'esmena del document "Anunci Licitació" i un nou arxiu "Model Oferta Econòmica" ja editable.

*********************************************************************************************************

Es publica la següent esmena i que s'adjunta amb el document Annexes (Modificat) i el modifica la data de presentació d'ofertes que s'amplia fins el 28 d'abril de 2017:

"A l'annex 3 s'elimina la frase "Cumplimiento de normativa sectorial no obligatoria: Describir qué normativa no obligatoria cumple el material ofrecido." Donat que es tracta d'un criteri objectivable i per tant aquesta informació ha d'anar al Sobre C. S'adjunta de nou els models en word.

******************************************************************************************************************

En data 25 d'abril de 2017 es publica i es substitueix una versió dels arxius "Annexes" i del "Model Oferta Econòmica" .

*********************************************************************************************************

En data 28 d'abril de 2017 es publica la següent esmena:

En el apartat 10 on diu: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 3/05/2017" ha de dir: "Reunión de Compras para la Apertura Sobre C, en fecha 10/05/2017".

******************************************************************************************************************

En data 8 de maig de 2017 es publica la següent esmena:

Es publica la modificació en la data de l'Apertura del Sobre C que serà el 12 de maig de 2017, a les 12.00 hores.

******************************************************************************************************************

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:23h
Plec de Condicions F17.02.01
Data d’incorporació a la web
11/04/2017 15:24h
Esmena Anunci Licitació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
19/04/2017 13:15h
Annexes F17.02.01 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:54h
Model Oferta Econòmica F17.02.01 VF2 (Modificat)
Data d’incorporació a la web
25/04/2017 10:56h
Resolucio Adjudicació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:36h
Valoracio Adjudicacio F17.02.01
Data d’incorporació a la web
01/06/2017 16:37h
Valoració criteris juici de valor amb puntuació F17.02.01
Data d’incorporació a la web
02/06/2017 14:29h

F17.0006IIC

Descripció: Genotipad ADN para la Fundació Clínic para a la Recerca Biomèdica

Import: 27.200,00 euros sense Iva

Data límit de presentació d'ofertes: 13/04/2017 14:00h

Apertura pública:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Plec de Condicions F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Annexes F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
04/04/2017 16:43h
Resolució Adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:19h
Valoració adjudicació F17.0006IIC
Data d’incorporació a la web
07/06/2017 13:20h

F17.0004IIC

Descripció: Suministre d'un transductor transesofágic per ecógraf CX50 Compact Xtreme de Philips per a la Fundació Clínic para la Recerca Biomédica

Import: 27.311 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/04/2017 14:00h

Apertura pública:

NOTA IMPORTANT:

Procediment per Instruccions Internes de Contractació, amb Aspectes de negociació.

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci de licitació F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
27/03/2017 13:21h
Plec de Condicions F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
27/03/2017 13:21h
Resolució Adjudicació F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
04/05/2017 16:38h
Resolució Formalització F17.0004IIC
Data d’incorporació a la web
16/05/2017 11:37h

F17.0003IIC

Descripció: Servei de Monotorització per l'assaig clínic Secure, a República Checa, Hongria i Polònia.

Import: 206.000,00 euros sense IVa

Data límit de presentació d'ofertes: 28/03/2017 14:00h

Apertura pública:

  • Apertura Sobres C:

    Lloc: Urgell, 216 Local Despatx 6 08036 Barcelona

    Data: 5 d'abril de 2017 a les 10.00 hores

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci Licitació F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
14/03/2017 15:36h
Plec Administratiu F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
14/03/2017 15:37h
Plec Tècnic F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
14/03/2017 15:37h
Annexes F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
14/03/2017 15:37h
Resolució Adjudicació F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
10/05/2017 13:01h
Quadre de Valoració d'Ofertes F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
10/05/2017 13:01h
Anunci de formalitzacio F17.0003IIC
Data d’incorporació a la web
18/07/2017 14:31h

F16.0006IIC

Descripció: Subministrament de reactius d’anàlisi de miRNAs amb tecnología TaqMan per a l’area 3 (Fetge, sistema digestiu i metabolisme), en funció de les necessitats de la FCRB.

Import: 40.000 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 14/03/2017 14:00h

Apertura pública:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci licitació F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/02/2017 17:01h
Plec Administratiu F1F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/02/2017 17:02h
Plec Tècnic F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/02/2017 17:02h
Annexes F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/02/2017 17:03h
Resolució Adjudicació F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/03/2017 13:52h
Informe d'adjudicació F16.0006IIC
Data d’incorporació a la web
28/03/2017 13:53h

F17.0010II

Descripció: Servei de manteniment preventiu dels equips de purificació d'aigua de la casa Millipore, ubicats a l'edifici CEK, per a la Fundació Clínic de Recerca Biomèdica

Import: 53.276,36 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 03/03/2017 14:00h

Apertura pública:

Deixa’ns les teves dades i t’enviarem per correu les novetats

Anunci Licitació F17.0010II
Data d’incorporació a la web
24/02/2017 12:24h
Plec Admimistratiu F17.0010II
Data d’incorporació a la web
24/02/2017 12:24h
Plec Tècnic CSSVP F17.0010II
Data d’incorporació a la web
24/02/2017 12:25h
Annex F17.0010II
Data d’incorporació a la web
24/02/2017 12:25h
Anunci Adjudicació F17.0010II
Data d’incorporació a la web
29/03/2017 15:25h
Resolució Adjudicació F17.0010II
Data d’incorporació a la web
29/03/2017 15:25h
Informe de valoració F17.0010II
Data d’incorporació a la web
29/03/2017 15:26h

F17.0002IIC

Descripció: Subministrament de fungible per l'equip Clinimcs Prodigy de Milteny Biotech per el desenvolupament del projecte ARI.

Import: 201.819,60 euros sense IVA

Data límit de presentació d'ofertes: 06/03/2017 14:00h

Apertura pública:

Anunci Licitació F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
20/02/2017 11:20h
Plec Administratiu F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
20/02/2017 11:20h
Plec Tècnic F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
20/02/2017 11:21h
Annexos F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
20/02/2017 11:21h
Anunci Informatiu Adjudicació F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
17/03/2017 14:02h
Resolució Adjudicació F17.0002IIC
Data d’incorporació a la web
17/03/2017 14:03h