Associação patronal CAPSS >

Documentação e norma

VIIè Conveni Col·lectiu dels Hospitals de la XHUP i dels Centres d'Atenció Primària concertats (2005-2008)

VII Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la XHUP i dels centres d'atenció primària concertats per als anys 2005-2008.

Actes Comissió Paritària del VII Conveni Col·lectiu dels Hospitals concertats de la XHUP i dels Centres d'Atenció Primària Concertats.