El compromís social de les institucions és essencial per abordar els reptes actuals i de futur de la societat. Des del CSC volem establir vies de col·laboració amb la comunitat per participar de forma activa en la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment en la dels col·lectius més vulnerables.

Per altra banda, volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social i que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. Treballem per millorar el model de gestió de persones també a la nostra institució.

Documents de comunicació inclusiva

En el marc del cicle Comunicació i Responsabilitat Social, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) publica una sèrie de recomanacions sobre comunicació inclusiva. L'objectiu és que aquests documents, adreçats a entitats sanitàries i socials, siguin un punt de partida perquè cada organització pugui confeccionar els seus propis manuals i avançar conjuntament cap a una comunicació no discriminatòria per a una societat més igualitària.

Humanització dels horaris

Pacte del temps de Barcelona

El CSC forma part del Grup Impulsor del Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Desconnexió digital

El CSC compta amb un decàleg de bones pràctiques per afavorir la desconnexió digital dels seus treballadors i treballadores.

Xarxa Catalana pel Dret al Temps

El CSC s'ha adherit a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, que té com a objectius principals avançar en el dret al temps de tota la ciutadania i assolir una organització del temps més equilibrada i justa.

Inclusió laboral de col·lectiu vulnerable

  • El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) creu en la inclusió laboral dels col·lectius vulnerables, per això valora en totes les seves ofertes de treball la certificació de persona amb discapacitat. En aquesta línia, el CSC també compta amb un conveni de col·laboració amb l'Aura Fundació.
  • El CSC té el distintiu d'organització responsable 2020 i 2021 per la contractació de persones vulnerables que atorga l'Ajuntament de Barcelona a través del seu programa Làbora.

Política d'igualtat

Al Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) declarem el nostre compromís amb l'establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats d'homes i dones dins la nostra organització, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe o diversitat sexual. Així mateix, manifesta el compromís de tolerància zero davant l'assetjament i una desaprovació clara i rotunda de conductes i actituds ofensives, discriminatòries i/o abusives.

Política d'igualtat del CSC

Protocol per a la pervenció i l'abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual

Hàbits saludables

  • Eliminació de begudes i aliments processats.
  • Incorporació de snacks saludables a reunions i als espais per als professionals de l'entitat.
  • Càtering saludables a totes les nostres jornades públiques amb associats i assistents.
  • Campanya interna Cada esglaó compta, tria les escales! per sensibilitzar sobre la millora de la salut i benestar que suposa deixar l'ascensor i aprofitar la jornada laboral per fer salut.
  • El CSC és Empresa Promotora de Salut (EPS) i tenim diploma d'adhesió al projecte. El Decàleg de l'empresa promotora de salut conté 10 punts.

Programa d'orientació professional

El CSC ha impulsat un programa d'orientació professional al sector salut i social adreçat a persones treballadores que hagin estat o estiguin afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.

El projecte està 100 % finançat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i s'organitza a través d'UCf (Unió Consorci Formació), la nostra unitat de formació.

Podeu trobar més informació al web d'UCf. També podeu contactar al telèfon 932 594 373 o al correu orientacio(ELIMINAR)@ucf.cat i l'equip d'orientació d'UCf us ampliarà la informació.

Beques CSC

El 2002, el CSC va establir un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra amb la intenció de promoure la formació en salut pública com a estratègia de suport a la gestió de serveis sanitaris. En virtut d'aquest conveni, que va ser modificat i renovat l'any 2016, el CSC concedeix dues beques anuals per facilitar la participació d'altres tants professionals de la salut que desitgin realitzar el Màster en Salut Pública i una beca per als que desitgin realitzar el Postgrau online en Salut Pública. Les beques, que suposen l'abonament de dos terços del preu de la matrícula (66%), són atorgades mitjançant una convocatòria pública en què poden participar les persones preinscrites en el Màster o en el Postgrau que les sol·licitin.

Ofertes de treball

A la web del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) s'hi poden trobar ofertes de treball de tots els centres sanitaris i socials associats al CSC