Volem facilitar nous instruments al sector que reforcin el compromís social i que la nostra actuació impacti especialment en els col·lectius vulnerables, potenciant la seva incorporació al món laboral del CSC i de les institucions associades. Treballem per millorar el model de gestió de persones també a la nostra institució.

Documents de comunicació inclusiva

En el marc del cicle Comunicació i Responsabilitat Social, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) publica una sèrie de recomanacions sobre comunicació inclusiva. L'objectiu és que aquests documents, adreçats a entitats sanitàries i socials, siguin un punt de partida perquè cada organització pugui confeccionar els seus propis manuals i avançar conjuntament cap a una comunicació no discriminatòria per a una societat més igualitària.

Humanització dels horaris

Pacte de reforma horària

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) està adherit al Pacte de reforma horària impulsat per la Generalitat de Catalunya

Pacte del temps de Barcelona

El CSC forma part del Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Desconnexió digital

El CSC compta amb un decàleg de bones pràctiques per afavorir la desconnexió digital dels seus treballadors i treballadores.

Ofertes de treball

A la web del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) s'hi poden trobar ofertes de treball de tots els centres sanitaris i socials associats al CSC

Beques CSC

El 2002, el CSC va establir un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra amb la intenció de promoure la formació en salut pública com a estratègia de suport a la gestió de serveis sanitaris. En virtut d'aquest conveni, que va ser modificat i renovat l'any 2016, el CSC concedeix dues beques anuals per facilitar la participació d'altres tants professionals de la salut que desitgin realitzar el Màster en Salut Pública i una beca per als que desitgin realitzar el Postgrau online en Salut Pública. Les beques, que suposen l'abonament de dos terços del preu de la matrícula (66%), són atorgades mitjançant una convocatòria pública en què poden participar les persones preinscrites en el Màster o en el Postgrau que les sol·licitin.

Inclusió laboral de col·lectiu vulnerable

 • El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) creu en la inclusió laboral dels col·lectius vulnerables, per això valora en totes les seves ofertes de treball la certificació de persona amb discapacitat. En aquesta línia, el CSC també compta amb un conveni de col·laboració amb la Fundació JOIA
 • El CSC té el distintiu d'organització responsable 2020 per la contractació de persones vulnerables que atorga l'Ajuntament de Barcelona a través del seu programa Làbora

Política d'igualtat

La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes  té per objecte establir i regular els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida. Aquesta llei ha estat modificada pel Reial Decret Llei 6/2019 d'1 de març on es regula l'exigència de redacció dels plans d'igualtat a les empreses.

Des del CSC volem anar més enllà del que la llei ens demana, per aquest motiu estem treballant en l'elaboració de Plans d'Igualtat a totes les entitats que formen part de la nostra organització, tot i que no estiguin obligades per la normativa corresponent.

El nostre objectiu és dotar-nos d'un instrument que ens permeti avançar en el foment de la igualtat i en la integració de la perspectiva de gènere com a aspecte transversal a totes les actuacions i polítiques del CSC.

Política d'igualtat del CSC

Protocol per a la pervenció i l'abordatge de l'assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat sexual

Hàbits saludables

 • Eliminació de begudes i aliments processats
 • Incorporació de snacks saludables a reunions i als espais per als professionals de l'entitat
 • Càtering saludables a totes les nostres jornades públiques amb associats i assistents
 • Campanya interna Cada esglaó compta, tria les escales! per sensibilitzar sobre la millora de la salut i benestar que suposa deixar l'ascensor i aprofitar la jornada laboral per fer salut

Participació dels professionals

 • Enquesta OPINA

Els professionals de la seu central del CSC realitzen l'enquesta OPINA sobre el compromís dels professionals al sector sanitari

 • Pla Estratègic 2019-2022

Els professionals del CSC han participat activament en l'elaboració del Pla Estratègic CSC 2019-2022 a través de diferents grups de treball

 • Coinciliació de la vida professional, familiar i laboral

A partir de la participació dels professionals de la seu central del CSC, es va detectar la necessitat de la creació d'un grup sobre coinciliació de la vida professional, familiar i laboral que ja està en marxa i farà una sèrie de propostes en aquest àmbit

 • Sessió participativa durant la Setmana de la RS

El passat 23 d'octubre i en el marc de la Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya, el CSC va celebrar una sessió amb els professionals de la seu central de l'entitat on diferents professionals de l'entitat van participar explicant les iniciatives en Responsabilitat Social, la connexió amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'adhesió a l'iniciativa Camí escolar. Espai amic. A més, una de les professionals del CSC va realitzar una exposició formativa sobre segregació de residus.

 • Bústia anònima

Els professionals del CSC tenen a la seva disposició una bústia anònima on poden deixar comentaris i/o suggeriments tant al president de l'entitat com al director general

 • Altres decisions compartides

Al CSC, sempre que és possible, es porten a terme processos de participació i consulta als professionals de l'organització per a les mesures i temes que els poden afectar directament en el seu dia a dia

Programa d'orientació professional

El CSC ha impulsat un programa d'orientació professional al sector salut i social adreçat a persones treballadores que hagin estat o estiguin afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19.

El projecte està 100 % finançat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, i s'organitza a través d'UCf (Unió Consorci Formació), la nostra unitat de formació.

Podeu trobar més informació al web d'UCf. També podeu contactar al telèfon 932 594 373 o al correu orientacio(ELIMINAR)@ucf.cat i l'equip d'orientació d'UCf us ampliarà la informació.