Govern del CSC

A comissão permanente

Nomeado pela Assembleia Geral sob proposta de todos os parceiros que prestam serviços de saúde ou que cuidam da dependência. Suas funções incluem a gestão econômica do CSC e nomear representantes do CSC em comissões, comitês e agências.

 • Jaume Benavent, Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre
 • Candela Calle, Institut Català d'Oncologia
 • Carles Constante, Consorci Sanitari Integral
 • Gemma Craywinckel, Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Ramon Cunillera, Consorci Sanitari del Maresme
 • Manel del Castillo, Hospital Sant Joan de Déu
 • Lluís Franch, Corporació de Salut del Maresme i la Selva
 • Alfredo García, Consorci Sanitari de Terrassa
 • Ferran García, Consorci Sanitari de l'Anoia
 • José Augusto García Navarro, Consorci de Salut i Social de Catalunya
 • Rafael Lledó, Fundació Hospital Asil de Granollers
 • Joan Martí, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Martí Masferrer, Fundació Salut Empordà
 • Josep Maria Padrosa, Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
 • Olga Pané, Consorci Mar Parc de Salut
 • Xavier Pérez, Serveis de Salut del Baix Empordà
 • Jordi Roca, Fundació Privada Hospital de la Santa Creu de Vic
 • Manel Valls, Sant Andreu Salut de Manresa i Coordinador de la Comissió de Gestió Social