Govern del CSC

La Comissió Permanent

Nomenada per la Junta General a proposta de tots els associats que són proveïdors de serveis de salut o d'atenció a la dependència. Entre les seves funcions hi ha desenvolupar la gestió econòmica del CSC i nomenar els representants del CSC en comissions, comitès i organismes.

 • President

  • Manel Ferré i Montañés, CSC
 • Vocals

  • Manel Álvarez del Castillo, Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell
  • Jaume Benavent, Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerre
  • Carles Constante, Consorci Sanitari Integral
  • Adrià Comella, Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
  • Ramon Cunillera, Consorci Sanitari del Maresme
  • Manel del Castillo, Hospital Sant Joan de Déu
  • Lluís Franch, Corporació de Salut del Maresme i la Selva
  • Alfredo García, Consorci Sanitari de Terrassa
  • Ferran García, Consorci Sanitari de l'Anoia
  • José Augusto García Navarro, Consorci de Salut i Social de Catalunya
  • Rafael Lledó, Fundació Hospital Asil de Granollers
  • Sara Manjón, Consorci Hospitalari de Vic i Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
  • Joan Martí, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
  • Martí Masferrer, Fundació Salut Empordà
  • Pilar Otermín, Badalona Serveis Assistencials
  • Josep Maria Padrosa, Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
  • Olga Pané, Consorci Mar Parc de Salut
  • Xavier Pérez, Serveis de Salut del Baix Empordà
  • Pere Vallribera, Laboratori de Referència de Catalunya
  • Manel Valls, Sant Andreu Salut de Manresa i Coordinador de la Comissió de Gestió Social
 • Secretari

  • Joaquim Monllau i Bayerri, CSC