Govern del CSC

La Comissió Permanent

Nomenada per la Junta General a proposta de tots els associats que són proveïdors de serveis de salut o d'atenció a la dependència. Entre les seves funcions hi ha desenvolupar la gestió econòmica del CSC i nomenar els representants del CSC en comissions, comitès i organismes.

Membres de la Comissió Permanent del CSC

President

 • Manel Ferré i Montañés, CSC

Secretari

 • Joaquim Monllau i Bayerri, CSC

Vocals

 • José Augusto García Navarro, CSC
 • Candela Calle, Institut Català d'Oncologia (ICO)
 • Carles Constante, Consorci Sanitari Integral
 • Xavier Pérez, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà
 • Pere Soley, Consorci Hospitalari de Vic 
 • Ramón Cunillera, Consorci Sanitari del Maresme
 • Alfredo García, Consorci Sanitari de Terrassa
 • Manel del Castillo, Hospital de Sant Joan de Déu
 • Ferran García, Consorci Sanitari de l'Anoia
 • Rafael Lledó, Fundació Hospital Asil de Granollers
 • Joan Martí, Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
 • Martí Masferrer, Fundació Salut Empordà
 • Olga Pané, Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
 • Josep M. Padrosa, Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa
 • Antoni Peris, Castelldefels Agents de Salut (CASAP)
 • Jordi Roca, Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic
 • Elisabeth Rutllant, Consorci Sociosanitari de Vilafranca
 • Albert Salazar, Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Pilar Saura, Badalona Serveis Assistencials, SA
 • Manel Valls, Fundació Sociosanitària de Manresa
 • Josep Maria Campistol, Corporació Sanitària Clínic