Govern del CSC

La Comissió Permanent

Nomenada per la Junta General a proposta de tots els associats que són proveïdors de serveis de salut o d'atenció a la dependència. Entre les seves funcions hi ha desenvolupar la gestió econòmica del CSC i nomenar els representants del CSC en comissions, comitès i organismes.

President

 • Manel Ferré i Montañés

Director General

 • José Augusto García Navarro

Vocals

 • Jaume Benavent i Areu
 • Gemma Craywinckel i Martí
 • Adrià Comella i Carnicé
 • Ramon Cunillera i Grañó
 • Manel del Castillo i Rey
 • Lluís Franch i Viñas
 • Ferran García i Cardona
 • Rafael Lledó i Rodríguez
 • Sara Manjón del Solar
 • Pilar Otermín i Vallejo
 • Josep Maria Padrosa i Macias
 • Olga Pané i Mena
 • Manel Valls i Martorell
 • Pere Vallribera i Rodríguez
 • Manuel Álvarez del Castillo

Secretari

 • Joaquim Monllau i Bayerri