Actualitat >

Notícies

La salutogènesis centra la primera trobada de salut pública del CSC del 2018

El president del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), Manel Ferré, ha donat la benvinguda a la trobada que s'ha celebrat avui al CSC i que ha estat la  sessió inaugural del cicle de trobades de salut pública de l'entitat per aquest 2018. Ferré ha recordat la importància de mobilitzacions i accions per la igualtat en una data tan assenyalada com avui. La sessió ha estat moderada pel director dels serveis de salut de l'Ajuntament de Barcelona i vicepresident del CSC, Davide Malmusi, que destacat el moment escollit per tractar el tema de la salutogènesis com a concepte que es troba a l'alça en el sector els darrers anys.

Mariano Hernán, professor de Salud Pública i Promoció de la Salut de la Escuela Andaluza de Salud Pública, ha estat el primer ponent i ha insistit en la relació entre els determinants socials i la salut, mentre posava alguns exemples de casos pràctics, per tal d'aproximar-se al concepte de salutogènesisi. Per Hernán, la mirada des de la salutogénesis ens orienta per deixar de fer el que és innecessari en l'atenció a la salut de les persones, per fer promoció de la salut. En aquest sentit, Hernán ha recordat que les persones que s'atenen a les consultes tenen unes deficiències i unes necessitats però també un talent i unes habilitats, i a més tenen un entorn i una història que els condiciona. Aquest entorn i aquesta història és des dels quals es pot fer promoció de la salut i una millor atenció a la persona, buscant fusionar el benestar i la salut, en el que s'anomena una coproducció de la salut.

Després d'aquesta introducció més conceptual, Angelina González de la Agència de Salut Pública de Catalunya, ha exposat el procés pel qual ha passat l'agència en el desenvolupament de projectes en relació amb la salutogènesis. De tot aquest procés n'és fruit un apartat on-line on es troben els actius en salut, amb un cercador propi, que s'ha creat en el marc del Pla Interdepartamental d'Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS). Per finalitzar la trobada, Pilar Solanes de l'Ajuntament de Barcelona ha exposat el projecte que té la ciutat anomenat 'Salut en xarxa' que també compta amb un mapa d'actius en salut i que persegueix recopilar una informació de qualitat sobre les accions en salut que fa la ciutat. A més, aquest projecte permet formar aliances amb altres actors i entitats de Barcelona per fer una coproducció de polítiques de salut.

Tota la sessió es pot recuperar en vídeo a través del nostre perfil de Periscope.