Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de salut pública del CSC

Descarregar >>programa

8 de març. Sessió inaugural   

Què aporta la salutogènesis a la promoció de la salut? 

Modera: Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona

-    Conceptualització de la salutogènesis. Mariano Hernán, professor de Salud Pública i Promoció de la Salut de la Escuela Andaluza de Salud Pública
-    L'experiència a Catalunya: el mapa d'actius. Angelina González, coordinadora de salut comunitària de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
-    L'experiència del món local: Actius en xarxa. Pilar Solanes, cap del Departament de Salut de de l'Ajuntament de Barcelona

>>Presentacions

21 de juny

Crisi, reformes laborals i salut de les treballadores i treballadors

Modera: Maribel Pasarin, directora de l'Observatori de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

-    Visió històrica: canvis legislatius que han implicat un canvi en les condicions de treball i ocupació. Cristina Torre, secretària d'acció sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya
-    Evidència de l'impacte en la salut i el benestar de la precarització de les condicions de treball i ocupació. Evolució a Barcelona.  Imma Cortès, responsable de Salut Laboral de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    La visió des de l'experiència de la pràctica professional: l'impacte en la salut, el benestar i la pràctica dels professionals dels Serveis de prevenció de riscos laborals. Bea Calvo, metgessa del treball del servei de prevenció aliè PrevenControl

>>Presentacions

20 de setembre

Les bio-resistències des de la perspectiva global de salut 

Modera: Carme Chacón, Subdirectora General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

-    La perspectiva assistencial. Josep Davins, subdirector general d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques del Departament de Salut
-    La vigilància de la salut pública.  Mireia Jané, subdirectora general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública de l'Agència de Salud Pública de Catalunya
-    La perspectiva des de l'àmbit de la producció alimentària. Milagro Voltes-Buxo Dulce, cap del servei d'Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera de la Generalitat de Catalunya

>>Presentacions

22 de novembre. Sessió de clausura

Alimentació i salut: avenços i reptes 

Modera: Conxa Castell, cap del servei d'Educació Sanitària i Programes de Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

-    Desigualtats en salut i alimentació: algunes dades i orientacions sobre com reduir-les. Carles Ariza, cap del Servei d'Avaluació i Mètodes d'Intervenció de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    La política fiscal i les regulacions en alimentació: l'exemple de l'Impost sobre les begudes ensucrades a Catalunya. Carmen Cabezas, subdirectora general de Promoció de la Salut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
-    La comunicació de les recomanacions en alimentació. Gemma Salvador, dietista-nutricionista de l'Agència de Salut Pública de Catalunya

>>Presentació

Aquest programa ha estat elaborat per: Davide Malmusi (Ajuntament de Barcelona), Catalina Chamorro (Diputació de Barcelona), Cristina Portolés (Corporació de Salut del Maresme i la Selva), Esteve Saltó (Agència de Salut Pública de Catalunya), Maribel Pasarín (Agència de Salut Pública de Barcelona) i Palmira Borràs i María Luisa Vázquez (Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les sessions de Salut Pública del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.