Actualitat >

Notícies

Primera reunió de la Comissió Permanent des de la renovació dels òrgans de govern

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va acollir, el 19 de setembre, la primera reunió de la nova Comissió Permanent, constituïda en la Junta General Extraordinària celebrada el passat 28 de juliol amb motiu de la renovació dels òrgans de govern de la institució. La Comissió va estar presidida per Josep Mayoral Antigas, qui va traslladar a aquest òrgan de govern les prioritats del mandat que acaba d'encetar. Entre aquestes prioritats, el president del CSC va destacar "ser més presents al territori per conèixer els seus problemes i escoltar la veu dels associats".

Així mateix, Josep Mayoral va posar èmfasi en la voluntat del Consorci de contribuir a l'eficiència del sector i  de "ser útil al sistema de salut i social de Catalunya", fent propostes i participant en la definició dels seus objectius. En aquest sentit, va prioritzar "fomentar el diàleg i el treball en xarxa, des de la voluntat de coordinació i el respecte mutu".

Per treballar en aquesta línia, el president del CSC va dir que cal "reforçar la musculatura institucional del Consorci, per ser més referents, fomentar l'esperit d'equip i créixer". En aquest punt, va fer referència a la necessitat de potenciar el vessant sociosanitari i comunitari de la institució, des d'una visió integral de la salut, entesa com a qualitat de vida.  

Josep Mayoral va voler posar èmfasi, també, en el paper del món local i el foment del municipalisme. "És temps de governança compartida: ningú s'hauria de desentendre i tampoc no s'hauria d'excloure ningú", va assenyalar.

El president va acabar la seva intervenció convidant els assistents a treballar plegats per afrontar els reptes de la institució i del sector. A continuació, els membres de la Comissió van reflexionar conjuntament entorn dels reptes del sistema sanitari i social, i del paper que ha de jugar el Consorci en l'actual escenari.

La Comissió Permanent és un òrgan de govern del CSC que té la funció de donar  suport tècnic al Consell Rector i proposar els posicionaments de l'entitat davant l'Administració i altres agents del sector. Actualment, és presidida per Josep Mayoral, com a president del CSC, i dirigida per José Augusto García Navarro, director general de l'entitat. Dinou gerents d'entitats associades hi participen com a vocals.