Actualitat >

Notícies

Estratègies per a la millora de la col·laboració entre nivells d’atenció, en una nova publicació del SEPPS

El Servei d'Estudis (SEPPS) del CSC, en col·laboració amb l'Instituto Veracruzano de Salud Pública, ha publicat, a la revista International Journal of Integrated Care, l'article Interventions to improve clinical coordination between levels: participatory experience in a public healthcare network in Xalapa, MexicoEl treball analitza els factors que influeixen en la implementació d'intervencions participatives i els seus efectes en la coordinació clínica entre nivells d'atenció en una xarxa pública de serveis de salut a Xalapa, Mèxic. Es basa en un estudi qualitatiu, descriptiu-interpretatiu, mitjançant entrevistes individuals i grups de discussió, als participants en el disseny i implementació. 

A la xarxa de serveis de salut de Xalapa, es van dissenyar i implementar dues intervencions seqüencials: interconsulta virtual off-line i reunions de formació conjuntes entre nivells assistencials, sobre salut materna i malalties cròniques. Els resultats mostren un impacte diferent en la coordinació clínica segons el tipus d'intervenció: major en el cas de les reunions conjuntes de salut materna i més limitat per a les reunions de malalties cròniques, mentre que la interconsulta virtual off-line va ser poc utilitzada. Tant la participació dels professionals en el disseny de les intervencions com el suport institucional i la utilització de mètodes reflexius en la formació van contribuir, de manera decisiva, a millorar la coordinació clínica entre nivells.

L'article presenta resultats parcials a Mèxic del projecte Equity-LA II: Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina, finançat per la Comissió Europea dins del Setè Programa Marc (FP7/2007-2013). Forma part de la tesi doctoral que està realitzant Julieta López a la Universitat Autònoma de Barcelona, sota la direcció de María Luisa Vázquez i Ingrid Vargas. El signen Julieta López-Vázquez, Damián-Eduardo Pérez-Martínez, Ingrid Vargas i María Luisa Vázquez.  

Enllaços relacionats