Actualitat >

Notícies

Nou article del SEPPS sobre continuïtat de l’atenció de pacients amb patologies cròniques a 'Gaceta Sanitaria'

La revista científica Gaceta Sanitaria ha publicat l'article Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries elaborat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya, en col·laboració amb els investigadors dels set països participants en el projecte de recerca Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina-Equity-LA II.

En aquest treball s'analitza comparativament la continuïtat de l'atenció percebuda per pacients crònics en xarxes públiques de serveis de salut i s'exploren els factors associats, a sis països de Llatinoamèrica (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Uruguai). L'estudi es basa en una enquesta realitzada a 4.881 pacients amb al menys una patologia crònica que havien consultat pel mateix problema de salut dos nivells d'atenció en els sis mesos previs. Per mesurar la continuïtat de l'atenció es va utilitzar el Qüestionari de Continuïtat Assistencial entre Nivells d'Atenció (CCAENA) adaptat a cada context.

Els resultats mostren diferències notables entre les xarxes analitzades. No obstant això, en els sis països estudiats els pacients crònics perceben importants discontinuïtats en l'intercanvi d'informació clínica entre els metges d'atenció primària i d'atenció secundària i en l'accés a l'atenció secundària després d'una derivació. L'exploració dels factors associats a una millor percepció de continuïtat de l'atenció subratlla la importància de factors organitzatius com la continuïtat de relació amb els metges d'atenció primària i d'atenció secundària i la transferència d'informació entre nivells. Per contra, no destaca cap factor individual dels pacients que s'associï amb la continuïtat de l'atenció de forma sistemàtica. 

Els resultats de l'article formen part de la línia de base del projecte  Impacto de las estrategias de integración de la atención en redes de servicios de salud de diferentes sistemas de salud en América Latina (Equity-LA II), finançat pel 7è programa marc (FP7) de la Comissió Europea i coordinat per el Servei d'Estudis del CSC, en el que participen sis països d'Amèrica Llatina i dos europeus. Signen l'article Laia Ollé-Espluga, Ingrid Vargas, María Luisa Vázquez (SEPPS, CSC), Amparo Mogollón (Universitat del Rosario, Bogotà, Colòmbia), Renata-Patricia Freitas Soares-de-Jesus (Institut de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira, Recife, Brasil), Pamela Eguiguren (Universitat de Xile, Santiago de Xile, Xile), Angélica-Ivonne Cisneros (Universitat Veracruzana, Mèxic), María-Cecilia Muruaga (Universitat Nacional de Rosario, Argentina), Adriana Huerta (Secretaria de Salut Pública Municipal, Rosario, Argentina) i Fernando Bertolotto (Universitat de la República, Montevideo, Uruguai).