Actualitat >

Notícies

Les 'Trobades de Salut Pública del CSC' tornen amb una sessió sobre avaluació d'intervencions participatives en salut

Les 'Trobades de Salut Pública del CSC' han tornat en format webinar amb la sessió Contribucions de les intervencions participatives a la millora de la salut i dels serveis sanitaris, disponible en vídeo, que ha comptat com a ponents amb Íngrid Vargas, investigadora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del CSC; i Vanessa Puig-Barrachina i Ferran Daban, tècnics del Programa Barcelona Salut als Barris de l'agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

Vanessa Puig-Barrachina ha estat la primera ponent a intervenir explicant el marc conceptual entre participació i salut, senyalant que l'acció comunitària en salut és aquella que promou un canvi positiu en la salut de la comunitat, basant-se en l'actuació d'una multiplicitat d'agents que participen en el diagnòstic, la presa de decisions i la seva implementació. Puig-Barrachina ha aprofundit en l'estratègia 'Barcelona Salut als Barris', que té com a objectiu millorar la salut poblacional i disminuir les desigualtats territorials en salut, i en l'avaluació dels resultats en salut de les accions comunitàries, plantejant-se si les estratègies poden anar més enllà de la co-producció. Dins de l'estratègia 'Barcelona Salut als Barris', Ferran Daban s'ha centrat en el projecte 'Baixem al carrer'', que tenia com a objectiu millorar la qualitat de vida, la salut mental i la salut percebuda de les persones grans amb dificultats de sortir de casa per barreres arquitectòniques. Daban ha explicat que el projecte va contribuir a la millora de la salut percebuda i va mostrar millors resultats en la població més vulnerable.

Per últim, Ingrid Vargas ha revisat el marc teòric i l'experiència internacional amb l'aplicació de la Investigació d'Acció Participativa (IAP) en els serveis de salut i concretament en l'estudi Equity-LA II, que mesura l'impacte de diferents estratègies d'integració de l'atenció, desenvolupades de forma participatives, en l'acompliment de les xarxes de serveis de salut en diferents sistemes de salut d'Amèrica Llatina.

La sessió ha finalitzat amb el torn obert de preguntes amb gran participació dels assistents. El vídeo complet de la trobada i les presentacions ja es troben disponibles. 

Enllaços relacionats