Coneixement >

Servei d'Estudis (SEPPS)

Trobades de salut pública del CSC

Descarregar >>Programa

SUSPENS TEMPORAL D'AQUESTA SESSIÓ

26 de març. Sessió inaugural   

Temps de dubtes, temps de brots: malalties reemergents i reticència vacunal

Modera: Elia Díez, cap del Servei de Programes i Intervencions Preventives, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

-    Una visió històrica de les malalties immunoprevenibles reemergents al context europeu i a Catalunya, Luís Urbiztondo, cap de Servei de Medicina Preventiva, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
-    Les malalties vacunables a Barcelona: on som i què fem, Cristina Rius, cap del Servei d'Epidemiologia, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    La reticència vacunal: estat de la qüestió, Carmen Gallego, metgessa resident de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Unitat Docent del Parc de Salut Mar, Agència de Salut Pública de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra         

>>Inscripcions

18 de juny

Contribucions de les intervencions participatives a la millora de la salut i dels serveis sanitaris

Modera: M. Luisa Vázquez, directora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, del CSC

-    Avaluació de resultats de les intervencions participatives comunitàries: marcs teòrics, lliçons apreses, Vanessa Puig-Barrachina i Ferran Daban, tècnics del Programa Barcelona Salut als Barris, de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-   Avaluació de resultats de les intervencions participatives en serveis sanitaris: marcs teòrics, lliçons apreses, Íngrid Vargas,  investigadora del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

>>Presentacions

>>Vídeo de la Trobada

17 de setembre

Soledat no desitjada: abordatge des de la salut pública

Modera: Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona

-    Intervencions comunitàries per afavorir els vincles i la participació de la gent gran, Pilar Ramos, tècnica de Salut Pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona
-    Què podem fer des de l'atenció primària? "Sentir-nos bé" una intervenció que aborda la soledat, Laura Coll, responsable de Recerca i Sergi Blancafort, investigador de la Fundació Salut i Envelliment de la Universitat Autònoma de Barcelona 
-    El paper del farmacèutic comunitari: exemple del programa Radars, Montse Gironès, vocal d'Ortopèdia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona

>>Presentacions

>>Vídeo de la Trobada

5 de novembre. Sessió de clausura

Salut Pública en temps de COVID-19: el cas de les addiccions

Modera: Esteve Saltó, cap del Servei d'Estratègia i Comunicació, Secretaria de Salut Pública. Agència de Salut Pública de Catalunya 

-    El  control del tabac. Com està influint la pandèmia,  Carmen Cabezas, sub-directora general de Promoció de la Salut del Departament de Salut, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 
-    Alcohol, drogues i altres addiccions comportamentals: Reptes abans i després de la  COVID-19, Joan Colom, sub-director general de Drogodependències del Departament de Salut, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya 

>>Presentacions

>>Vídeo de la Trobada

Aquest programa ha estat elaborat per: Esteve Saltó (Agència de Salut Pública de Catalunya), Maribel Pasarín (Agència de Salut Pública de Barcelona), Òscar Rus (Corporació de Salut del Maresme i la Selva), Catalina Chamorro (Diputació de Barcelona),  Davide Malmusi (Ajuntament de Barcelona) i Palmira Borràs, Rosalia Serra i María Luisa Vázquez (Consorci de Salut i Social de Catalunya)

Coordinadores:
M. Luisa Vázquez i Noemí García del Servei d'Estudis en Polítiques i Prospectives en Salut del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Lloc i hora:
Les Trobades de Salut Pública del CSC tenen lloc a la Sala Joan Costa de la Seu del Consorci (Av. Tibidabo, 21. 08022 Barcelona), de 14.00 a 16.00h.