Actualitat >

Notícies

El CSC participa en el congrés de salut pública i administració sanitària a Oviedo

Sota el lema "Epidemiologia i prevenció de precisió" ha tingut lloc, del 3 al 6 de setembre, el XVIII Congrés SESPAS que se celebra conjuntament amb la XXXVII Reunió Anual de la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) i el XIV Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia (APE) a Oviedo, Astúries. El lema pretenia fer visible els avenços en Epidemiologia Ambiental, ocupacional i de conductes relacionades amb la salut en el disseny d'estratègies de prevenció necessàries per disminuir les prevalences d'exposició en la població. Van assistir més de 700 experts de 25 països, que van presentar 880 comunicacions.

La Dra. Vázquez va participar com a ponent convidada en la primera taula rodona del congrés "La necessitat de preservar la universalitat del nostre Sistema Nacional de Salut", organitzada per la Societat Espanyola de Salut Pública (SESPAS) i que moderava el seu president, Joan Ramon Villalbí, amb la ponència "la perspectiva sanitària: l'impacte de l'exclusió sanitària en l'accés a l'atenció i la salut de les persones".

A més, durant el congrés es va presentar resultats de la línia de recerca en integració assistencial del CSC en quatre treballs. D'una banda, la comunicació "Factors associats a la percepció de coordinació clínica en el sistema de salut públic català" amb resultats de l'estudi COORDENA.CAT i, de l'altra, tres comunicacions amb resultats del projecte Equity LA II: "Disseny participatiu d'intervencions per a la millora de la coordinació clínica a Llatinoamèrica", "Efectivitat d'intervencions participatives per millorar la coordinació clínica a Llatinoamèrica" ​​i "Effectiveness of Interventions related to continuity of health care in five Latin America countries".

En la sessió "Ètica i polítiques de salut", va presentar dos pòsters. El primer, "Factors associats a la percepció de coordinació clínica en el sistema de salut públic català", analitza els factors associats a una elevada percepció de coordinació clínica entre nivells d'atenció de metges d'atenció primària i especialitzada del sistema sanitari públic català. És un resultat de l'estudi COORDENA.CAT, realitzat en col·laboració amb el grup GAIA del CSC i finançat per l'Institut Carlos III i fons FEDER (PI15/0021). El segon, "Disseny participatiu d'intervencions per a la millora de la coordinació clínica a Llatinoamèrica", analitza el procés de disseny d'intervencions per millorar la coordinació clínica mitjançant investigació-acció participativa, en xarxes de serveis de salut públiques d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic i Uruguai. El tipus i nivell de participació en el disseny va variar segons país i etapa, el que podria relacionar-se amb l'efectivitat de les intervencions. La retroalimentació directa entre professionals dels diferents nivells d'atenció va ser la base comuna de totes les intervencions desenvolupades. El treball s'engloba en el projecte EQUITY LA II, finançat per la Unió Europea (FP7/2007-2013, GA. 305.197) i liderat des del SEPPS, en el qual col·laboren 8 països, 2 d'Europa i 6 de Llatinoamèrica.

També amb resultats del projecte Equity LA II es van presentar dues comunicacions orals en la sessió "Avaluació de tecnologies i serveis sanitaris". La primera, "Efectivitat d'intervencions participatives per millorar la coordinació clínica a Llatinoamèrica", mostra els resultats en la coordinació clínica entre nivells d'atenció que indiquen algunes millores en els resultats intermedis (factors) i finals (coordinació clínica) a les xarxes d'intervenció dels cinc països participants. El temps reduït d'implementació i factors de procés i context podrien haver limitat el seu impacte. La segona, "Effectiveness of Interventions related to continuity of health care in five Latin America countries" analitza l'impacte de les intervencions sobre la continuïtat de l'atenció des de la perspectiva dels pacients crònics. Els resultats mostren una millora en la continuïtat de la informació entre nivells d'atenció en tots els països, excepte a Colòmbia i millores la continuïtat de la gestió clínica (disminució en la repetició de proves mèdiques i un augment en l'accessibilitat de la consulta amb l'especialista) i assenyala la necessitat d'aprofundir en les anàlisis.