Gener 2019

  1. Comissió del Sector d'Atenció Primària

  2. Consell Rector

  3. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  4. Comissió Permanent

  5. Comissió de les Direccions Assistencials

  6. Subcomissió de Treball Social d'Aguts

  7. Comissió d'Atenció Intermèdia