Febrer 2019

 1. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

 2. Comissió Tècnica Economicofinancera

 3. Grup de Treball de Responsables de Comunicació

 4. Comissió de Gestió Social

 5. I Jornada de Treball Social Sanitari

 6. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

 7. Comissió Permanent

 8. Comissió de Responsables de Farmàcia

 9. Comissió de Recerca Qualitativa

 10. Comissió de Serveis Generals

 11. Gestió Pública dels medicaments innovadors