Desembre 2018

  1. Comissió Tècnica Economicofinancera

  2. Comissió de Gestió Social

  3. Comissió de Gestió Salut

  4. Comissió Permanent

  5. Comissió de les Direccions Assistencials

  6. Comissió de Psiquiatria i Salut Mental

  7. Subcomissió de treball Social Sociosanitari

  8. Comissió de Responsables de Farmàcia