Ingrid Vargas Lorenzo

Ingrid Vargas Lorenzo

93 253 18 20

Llicenciada en Economia i Empresarials, Doctora en Salut P√ļblica i metodologia de la recerca biom√®dica, i M√†ster en Pol√≠tiques P√ļbliques i Socials

Càrrec Actual

Investigadora del Servei d'Estudis i Prospectives en Pol√≠tiques de Salut (SEPPS) on desenvolupa activitats de recerca, suport t√®cnic a responsables en la formulaci√≥ de pol√≠tiques de salut, consultoria nacional i internacional i doc√®ncia.   

Àrees d'especialitat

 • Integraci√≥ assistencial, finan√ßament de serveis de salut, acc√©s a l'atenci√≥ en salut, reformes dels sistemes de salut
 • Metodologia de recerca: estudis qualitatius i enquestes poblacionals, an√†lisis de pol√≠tiques de salut

Tilutacions

Experiència en recerca

 • Impacte dels mecanismes de coordinaci√≥ basats en TIC en la coordinaci√≥ cl√≠nica i la qualitat assistencial en el Sistema Nacional de Salut. COORDENA.TICS. Accedeix al projecte
 • Millorant l'equitat en l'acc√©s al diagn√≤stic preco√ß del c√†ncer en diferents sistemes de salut d'Am√®rica Llatina. EquityCancer-LA. 2021-2026. Accedeix al projecte
 • La coordinaci√≥ entre nivells d'atenci√≥ i la seva relaci√≥ amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema p√ļblic de salut. COORDENA.CAT. 2016-2019 accedeix al projecte
 • Acc√©s i qualitat de l'atenci√≥ sanit√†ria de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econ√≤mica - MEISI I. 2014-2017 accedeix al projecte
 • Impacte de les estrat√®gies d'integraci√≥ de l'atenci√≥ en xarxes de serveis de salut d'Am√®rica Llatina – Equity-LA II. 2013-2018 accedeix al projecte 
 • L'acc√©s a l'atenci√≥ en salut adequada de la poblaci√≥ immigrant des del punt de vista de les pol√≠tiques i agents implicats. 2010-2013 accedeix al projecte 
 • Impacte en l'equitat d'acc√©s i efici√®ncia de les xarxes integrades de serveis de salut a Col√≤mbia i Brasil: Projecte Equity-LA. 2009-2013 accedeix al projecte 
 • La continu√Įtat assistencial en diferents entorns sanitaris. 2009-2011
 • Pol√≠tiques sanit√†ries per a la poblaci√≥ immigrant en el context nacional i internacional. 2007-2008
 • Barreres i oportunitats per a la participaci√≥ dels ususaris en el control de la qualitat dels serveis de salut: una avaluaci√≥ a Brasil i Col√≤mbia. 1998-2002
 • Organitzacions sanit√†ries integrades a Catalunya. 2003
 • Necessitats sentides pel personal sanitari encarregat de l'atenci√≥ a la poblaci√≥ immigrant. 2006-2007
 • Avaluaci√≥ qualitativa d'una prova pilot per al finan√ßament del sistema de salut en base poblacional. 2005-2006

Publicacions

Articles

V√°zquez ML, Miranda-Mendiz√°bal A, Eguiguren P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Ferreira de Medeiros Mendes M, L√≥pez-V√°zquez J, Bertolotto F, Vargas I. Evaluating the effectiveness of care coordination interventions designed and implemented through a participatory action research process: Lessons learned from a quasi-experimental study in public healthcare networks in Latin America. PLoS ONE. 2022;17(1):e0261604

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno J, Vargas I, V√°zquez ML. Mecanismos de coordinaci√≥n en la red de salud municipal de Rosario: conocimiento y uso. Estudio comparativo 2015-2017. Revista Argentina de Salud P√ļblica. 2021;13:e64

Espinel-Flores V, Vargas I, Eguiguren P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Medeiros Mendes MF, L√≥pez-V√°zquez J, Bertolotto F, V√°zquez ML. Assessing the impact of clinical coordination interventions on the continuity of care for patients with chronic conditions: participatory action research in five latin american countries. Health Policy Plan. 2021:czab130

L√≥pez-V√°zquez J, P√©rez-Mart√≠nez DE, Vargas I, V√°zquez ML. Interventions to improve clinical coordination between levels: participatory experience in a public healthcare network in Xalapa, Mexico. International Journal of Integrated Care. 2021;21(4):12

Oll√©-Espluga L, Vargas I, Mogoll√≥n-P√©rez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, V√°zquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2021;35(5):411

Esteve-Matal√≠ L, Vargas I, Cots F, Ramon I, S√°nchez E, Escosa A, V√°zquez ML. ¿La integraci√≥n de la gesti√≥n de servicios sanitarios mejora la coordinaci√≥n cl√≠nica? Experiencia en Catalu√Īa. Gaceta Sanitaria. 2021

L√≥pez-Vazquez J, P√©rez-Mart√≠nez DE, Vargas I, V√°zquez ML. Barreras y factores asociados al uso de mecanismos de coordinaci√≥n entre niveles de atenci√≥n en M√©xico. Cadernos Sa√ļde P√ļblica. 2021;37(4):e00045620

Esteve-Matal√≠ L, Vargas I, Amigo F, Plaja P, Cots F, Mayer EF, P√©rez-Castej√≥n JM, V√°zquez ML. Understanding how to improve the use of clinical coordination mechanisms between primary and secondary care doctors: Clues from Catalonia. Int J Environ Res Public Health. 2021;18(6):3224

Vargas I, Eguiguren P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Samico I, Bertolotto F, L√≥pez-V√°zquez J, V√°zquez ML. Can care coordination across levels be improved through the implementation of participatory action research interventions? Outcomes and conditions for sustaining changes in five Latin American countries. BMC Health Services Research. 2020;941

Le√≥n-Arce HG, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Vargas I, V√°zquez ML. Changes in knowledge and use of clinical coordination mechanisms between care levels in healthcare networks of Colombia. The International Journal of Health Planning and Management. 2020

Vargas I, Eguiguren P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Bertolotto F, Samico I, L√≥pez J, De Paepe P, V√°zquez ML. Understanding the factors influencing the implementation of participatory interventions to improve care coordination. An analytical framework based on an evaluation in Latin America. Health Policy and Planning. 2020;35(8):962-972

Oll√©-Espluga L, Vargas I, Mogoll√≥n-P√©rez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, V√°zquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2020

Esteve-Matal√≠ L, Vargas I, S√°nchez E, Ram√≥n I, Plaja P, V√°zquez, ML. Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain). BMC Family Practice. 2020;21:135

Miranda-Mendiz√°bal A, Vargas I, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Eguiguren P, Samico I, L√≥pez J, Bertolotto F, Amarilla D, V√°zquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinaci√≥n cl√≠nica de servicios de salud de Latinoam√©rica. Gaceta Sanitaria. 2020;34(4):340-349

Gallego-Ardila AD, Pinz√≥n-Rond√≥n AM, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Cardozo CX, Vargas I, V√°zquez ML. Care coordination in two of Bogota's public healthcare networks: A cross-sectional study among doctors. International Journal of Care Coordination. 2019;22(3-4):127-139

Le√≥n-Arce HG, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Vargas I, V√°zquez ML. Factores que influyen en el uso de mecanismos de coordinaci√≥n entre niveles asistenciales en Colombia. Gaceta Sanitaria. 2019

Ferreira CR, Samico I, De Medeiros MF, Vargas I, V√°zquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos para la coordinaci√≥n cl√≠nica entre niveles de asistencia en dos redes de atenci√≥n de salud en Pernambuco, Brasil. Cadernos de Sa√ļde P√ļblica. 2019;35(4):e00119318

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno MJ, De Paepe P, Vargas I, V√°zquez ML. Coordinaci√≥n de la atenci√≥n entre niveles y sus factores asociados en dos subredes de la Red Municipal de Salud de la ciudad de Rosario, Argentina. Revista de Salud P√ļblica, 2019;23(1),26-40

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Colom√©s L, Farr√© J, V√°zquez ML. Doctors' opinions on clinical coordination between primary and secondary care in the Catalan healthcare system. Gaceta Sanitaria. 2019;33(1):66-73

V√°zquez ML, Vargas I, Romero A, S√°nchez E, Ramon I, Plaja P, Avecilla A, Morral R. Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain). Public Health Panorama. 2018;4(4):653-664

Waibel S, Vargas I, Coderch J, V√°zquez ML. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2018;18:257

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Ferreira M, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Bertolotto F, V√°zquez ML. Understanding communication breakdown in the outpatient referral process in Latin America: a cross-sectional study on the use of clinical correspondence in public healthcare networks of six countries. Health Policy and Planning. 2018;33(4):494-504

Porth√© V, Vargas I, Ronda E, Malmusi D, Bosch L, V√°zquez ML. Has the quality of health care for the immigrant population changed during the economic crisis in Catalonia (Spain)? Opinions of health professionals and immigrant users. Gaceta Sanitaria. 2018;32(5):403-502

Aller MB, Vargas I, Coderch J, V√°zquez ML. Doctors' opinion on the contribution of coordination mechanisms to improving clinical coordination between primary and outpatient secondary care in the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2017;17:842

V√°zquez ML, Vargas I, Garcia-Subirats I, Unger JP, De Paepe P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Huerta A, Muruaga MC, Bertolotto F. Doctors' experience of coordination across care levels and associated factors. A Cross-sectional study in public healthcare networks of six Latin American countries. Soc.Sci.Med. 2017;182:10-19

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogoll√≥n-Per√©z AS, De Paepe P, da silva MRF, Unger JP, aller MB, V√°zquez ML. Patient perceptions of continuity of health care and associated factors. Cross-sectional study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brasil. Health Policy and Planning. 2017;32(4)549-562

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Coderch J, Farr√© J, V√°zquez ML. Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health System. BMC Health Services Research. 2016;16:466

Porth√© V, Vargas I, Sanz-Barbero B, Plaza-Espu√Īa I, Bosch L, V√°zquez ML. Changes in access to health care for immigrants in Catalonia during the economic crisis: Opinions of health professionals and immigrant users. Health Policy. 2016: 120 (11): 1293-1303

Vargas I, Mogollón-Pérez A, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Barriers to care coordination in market-based and decentralized public health systems: a qualitative study in healthcare networks of Colombia and Brazil. Health Policy Plan. 2016;31:736-748.

Vázquez ML, Vargas I, López-Jaramillo D, Porthé V, López-Fernández LA, Vargas H, Bosch L, Ruiz-Azarola. Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia. Health Policy. 2016;120(4):396-405.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, Unger JP, da Silva MRF, De Paepe P, Vázquez ML. Regional-based Integrated Healthcare Network policy in Brazil: from formulation to practice. Health Policy Plan. 2015;30(6):705-17. doi 10.1093/heapol/czu048.

Vargas I, Mogollón-Pérez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Do existing mechanisms contribute to improvements in care coordination across levels of care in health services networks? Opinions of health personnel in Colombia and Brazil. BMC Health Serv Res. 2015;15:213.

V√°zquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogoll√≥n-P√©rez AS, Albuquerque P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. BMJ Open. 2015;5:e007037. doi:  10.1136/bmjopen-2014-007037.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farré J, Llopart JR, Colomés Ll, Vázquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Serv Res. 2015;15:323.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, V√°zquez ML. Adaptaci√≥n y validaci√≥n de la escala CCAENA© para evaluar la continuidad asistencial entre niveles de atenci√≥n en Colombia y Brasil. Gac Sanit. 2015;29:88-96.

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusm√£o R, Henao D, V√°zquez ML. The performance of integrated health care networks on COPD: analysis of continuity of care using multiple case studies. Int J Integr Care. 2015;15:e029.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Borrell C, Vázquez ML. Barriers in access to healthcare in countries with different health systems. A study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Soc Sci Med 2014;106:204-13.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Determinantes del uso de distintos niveles asistenciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema Único de Salud en Colombia y Brasil. Gac Sanit 2014;28(6):480-8.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogollón AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Vázquez ML. Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Int J Equity Health 2014;13(1):10.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Sanz B, Malmusi D, Ronda E, Ballesta M, V√°zquez ML. Changes in access to health services for the immigrant and native-born population in Spain in the context of economic crisis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014;11(10):10182-10201.

Llop-Giron√©s A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, V√°zquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la poblaci√≥n inmigrante en Espa√Īa: una revisi√≥n. Rev Esp Salud P√ļblica

2014;88:715-734.

Vázquez ML, Vargas I, Aller MB. Reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la atención sanitaria de la población inmigrante. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014;28(S1):142-146.

Vargas I, Vázquez ML, Unger JP, Mogollón-Pérez AS. Effects of managed care mechanisms on access to healthcare in Colombia: results from a qualitative study. Int J Health Plann Mgmt 2013; 28(1):e13:33.

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Sánchez-Pérez I, Vázquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care. 2013;13:e050.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, Sánchez-Pérez I, Colomés Ll, Llopart JR, Ferran M, Vázquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care. 2013;25(3):291-9.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, Sánchez-Pérez I, Llopart JR, Colomés Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, Vázquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27:207-13.

Aller MB, Colomé JM, Waibel S, Vargas I, Vázquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013;10:1474-88.

V√°zquez ML, Terraza-N√ļ√Īez R, S-Hern√°ndez S, Vargas I, Bosch L, Gonz√°les A, Peque√Īo S, Cantos R, Mart√≠nez JI, L√≥pez LA. Are migrants health policies aimed at improving access to quality healthcare? An analysis of Spanish policies. Health Policy. 2013;113(3):236-46.

Carta al director i editorials

Vargas I, Farr√© J, V√°zquez ML. La confusi√≥n en torno al concepto de gerencia √ļnica: un caso de sin√©cdoque. Aten Primaria 2007; 39(5): 275.

V√°zquez ML, Vargas I. Redes integradas de servicios de salud, ¿soluci√≥n o problema? Editorial. Rev Cienc Salud. 2006; 4(1): 5 -9. 

Llibres i capitols

Unger JP, Vargas I, V√°zquez ML. Improving clinical decision making. A public health, strategic toolkit to implement these alternatives. En: Unger JP, De Paepe P, Sen K, Soors W. International Health and Aid Policies. The Need for Alternatives. 1ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. p.225-233.

V√°zquez ML, Vargas I. Las organizaciones sanitarias integradas. Un estudio de casos. 1ª ed. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya; 2007.

Vázquez ML, da Silva MRF, Mogollón AS, Fernández MJ, Delgado ME, Vargas I. Introducción a las técnicas cualitativas de investigación aplicadas en salud. Barcelona: UAB Servei de publicacions, 2006.

Mayolas E, Vargas I. La Sanitat en Catalunya: situaci√≥ actual i perspectives de futur. En: Cambra Oficial de Comer√ß. Mem√≤ria Econ√≤mica de Catalunya: any 2002. Cambra Oficial de Comer√ß, Ind√ļstria i Navegaci√≥ de Barcelona; 2003. p.279-295.

Jan√© E, V√°zquez ML y cols. M√≥dulo: Sistemas de salud y sus pol√≠ticas. Master Gesti√≥n de Centros y Servicios de Salud. Barcelona: Escuela Virtual de Salud, Universidad de Barcelona. 2002. 

Altres publicacions

Vargas I. El nou model de finançament de les Comunitats Autònomes. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2003

Vargas I, Jané E, Vázquez ML. Financiación de los sistemas de salud. Módulo 3: Los sistemas de salud y sus políticas. Master en gestión de centros y servicios de salud. Barcelona: Escuela Virtual de Salud. Universidad de Barcelona. 2002.

Vargas I, Pan√© O. Recomanacions sobre l'√ļs de la assignaci√≥ per c√†pita a Catalunya. Informe T√®cnic. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2001.

Puig J, Vargas I, Brunet JM, L√≥pez T, Marim√≥n S, Berenguer J, et al.  El model de finan√ßament del sistema sanitari. Posicionament estrat√®gic del Consorci Hospitalari de Catalunya. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2000.

Seg√ļ JL, Agust√≠ C, Calsina J, Coderch J, Mar√≠n JM, Cunillera R, Vargas I. Recomanacions sobre pol√≠tica farmac√®utica. Posicionament estrat√®gic del Consorci Hospitalari de Catalunya. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2000. 

Altres activitats de recerca

Directora de tesis doctoral

Aller, Marta B. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios. Universitat Autònoma de Barcelona. 2014

Des de 2006 - Directora de tesis de Màster

Letelier MJ. Dise√Īo de un cuestionario para medir la continuidad asistencial desde la perspectiva de los usuarios [tesina de M√†ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2008.

Cornejo M. Mecanismos de distribución del sistema de pago capitativo: Revisión de algunas experiencias internacionales. [tesina de Màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2008.

Beltran P. Coordinación entre niveles asistenciales. Una propuesta para su evaluación. [tesina de Màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2006.

Pizarro V. Organizaciones Sanitarias Integradas en paises con distintos sistemas de salud. [tesina de Màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Terraza R. Coordinación y Continuidad: un marco para el análisis. [tesina de Màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Pons MA. Estudio de dos organizaciones sanitarias integradas de Catalu√Īa: la Corporaci√≥n de Salut del Maresme i la Selva y el Grup SAGESSA. [tesina de M√†ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Henao D. Un estudio de casos de dos Organizaciones Sanitarias Integradas en Catalu√Īa. [tesina de M√†ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Maydana E. La cultura organizacional en las organizaciones sanitarias. [tesina de Màster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.