Ingrid Vargas Lorenzo

Ingrid Vargas Lorenzo

93 253 18 20

Llicenciada en Economia i Empresarials, Doctora en Salut P煤blica i metodologia de la recerca biom猫dica, i M脿ster en Pol铆tiques P煤bliques i Socials

C脿rrec Actual

Investigadora del Servei d'Estudis i Prospectives en Pol铆tiques de Salut (SEPPS) on desenvolupa activitats de recerca, suport t猫cnic a responsables en la formulaci贸 de pol铆tiques de salut, consultoria nacional i internacional i doc猫ncia.   

脌rees d'especialitat

 • Integraci贸 assistencial, finan莽ament de serveis de salut, acc茅s a l'atenci贸 en salut, reformes dels sistemes de salut
 • Metodologia de recerca: estudis qualitatius i enquestes poblacionals, an脿lisis de pol铆tiques de salut

Tilutacions

Experi猫ncia en recerca

 • La coordinaci贸 entre nivells d'atenci贸 i la seva relaci贸 amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema p煤blic de salut. COORDENA.CAT. 2016-2019 accedeix al projecte
 • Acc茅s i qualitat de l'atenci贸 sanit脿ria de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econ貌mica - MEISI I. 2014-2017 accedeix al projecte
 • Impacte de les estrat猫gies d'integraci贸 de l'atenci贸 en xarxes de serveis de salut d'Am猫rica Llatina – Equity-LA II. 2013-2018 accedeix al projecte 
 • L'acc茅s a l'atenci贸 en salut adequada de la poblaci贸 immigrant des del punt de vista de les pol铆tiques i agents implicats. 2010-2013 accedeix al projecte 
 • Impacte en l'equitat d'acc茅s i efici猫ncia de les xarxes integrades de serveis de salut a Col貌mbia i Brasil: Projecte Equity-LA. 2009-2013 accedeix al projecte 
 • La continu茂tat assistencial en diferents entorns sanitaris. 2009-2011
 • Pol铆tiques sanit脿ries per a la poblaci贸 immigrant en el context nacional i internacional. 2007-2008
 • Barreres i oportunitats per a la participaci贸 dels ususaris en el control de la qualitat dels serveis de salut: una avaluaci贸 a Brasil i Col貌mbia. 1998-2002
 • Organitzacions sanit脿ries integrades a Catalunya. 2003
 • Necessitats sentides pel personal sanitari encarregat de l'atenci贸 a la poblaci贸 immigrant. 2006-2007
 • Avaluaci贸 qualitativa d'una prova pilot per al finan莽ament del sistema de salut en base poblacional. 2005-2006

Publicacions

Articles

Vargas I, Eguiguren P, Mogoll贸n-P茅rez AS, Samico I, Bertolotto F, L贸pez-V谩zquez J, V谩zquez ML. Can care coordination across levels be improved through the implementation of participatory action research interventions? Outcomes and conditions for sustaining changes in five Latin American countries. BMC Health Services Research. 2020;941

Le贸n-Arce HG, Mogoll贸n-P茅rez AS, Vargas I, V谩zquez ML. Changes in knowledge and use of clinical coordination mechanisms between care levels in healthcare networks of Colombia. The International Journal of Health Planning and Management. 2020

Vargas I, Eguiguren P, Mogoll贸n-P茅rez AS, Bertolotto F, Samico I, L贸pez J, De Paepe P, V谩zquez ML. Understanding the factors influencing the implementation of participatory interventions to improve care coordination. An analytical framework based on an evaluation in Latin America. Health Policy and Planning. 2020;35(8):962-972

Oll茅-Espluga L, Vargas I, Mogoll贸n-P茅rez A, Freitas RP, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Huerta A, Bertolotto F, V谩zquez ML. Care continuity across levels of care perceived by patients with chronic conditions in six Latin-American countries. Gaceta Sanitaria. 2020

Esteve-Matal铆 L, Vargas I, S谩nchez E, Ram贸n I, Plaja P, V谩zquez, ML. Do primary and secondary care doctors have a different experience and perception of cross-level clinical coordination? Results of a cross-sectional study in the Catalan National Health System (Spain). BMC Family Practice. 2020;21:135

Miranda-Mendiz谩bal A, Vargas I, Mogoll贸n-P茅rez AS, Eguiguren P, Samico I, L贸pez J, Bertolotto F, Amarilla D, V谩zquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos de coordinaci贸n cl铆nica de servicios de salud de Latinoam茅rica. Gaceta Sanitaria. 2020;34(4):340-349

Gallego-Ardila AD, Pinz贸n-Rond贸n AM, Mogoll贸n-P茅rez AS, Cardozo CX, Vargas I, V谩zquez ML. Care coordination in two of Bogota's public healthcare networks: A cross-sectional study among doctors. International Journal of Care Coordination. 2019;22(3-4):127-139

Le贸n-Arce HG, Mogoll贸n-P茅rez AS, Vargas I, V谩zquez ML. Factores que influyen en el uso de mecanismos de coordinaci贸n entre niveles asistenciales en Colombia. Gaceta Sanitaria. 2019

Ferreira CR, Samico I, De Medeiros MF, Vargas I, V谩zquez ML. Conocimiento y uso de mecanismos para la coordinaci贸n cl铆nica entre niveles de asistencia en dos redes de atenci贸n de salud en Pernambuco, Brasil. Cadernos de Sa煤de P煤blica. 2019;35(4):e00119318

Puzzolo J, Amarilla DI, Colautti M, Moreno MJ, De Paepe P, Vargas I, V谩zquez ML. Coordinaci贸n de la atenci贸n entre niveles y sus factores asociados en dos subredes de la Red Municipal de Salud de la ciudad de Rosario, Argentina. Revista de Salud P煤blica, 2019;23(1),26-40

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Colom茅s L, Farr茅 J, V谩zquez ML. Doctors' opinions on clinical coordination between primary and secondary care in the Catalan healthcare system. Gaceta Sanitaria. 2019;33(1):66-73

V谩zquez ML, Vargas I, Romero A, S谩nchez E, Ramon I, Plaja P, Avecilla A, Morral R. Adapting the COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia (Spain). Public Health Panorama. 2018;4(4):653-664

Waibel S, Vargas I, Coderch J, V谩zquez ML. Relational continuity with primary and secondary care doctors: a qualitative study of perceptions of users of the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2018;18:257

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogoll贸n-P茅rez AS, Ferreira M, Eguiguren P, Cisneros AI, Muruaga MC, Bertolotto F, V谩zquez ML. Understanding communication breakdown in the outpatient referral process in Latin America: a cross-sectional study on the use of clinical correspondence in public healthcare networks of six countries. Health Policy and Planning. 2018;33(4):494-504

Porth茅 V, Vargas I, Ronda E, Malmusi D, Bosch L, V谩zquez ML. Has the quality of health care for the immigrant population changed during the economic crisis in Catalonia (Spain)? Opinions of health professionals and immigrant users. Gaceta Sanitaria. 2018;32(5):403-502

Aller MB, Vargas I, Coderch J, V谩zquez ML. Doctors' opinion on the contribution of coordination mechanisms to improving clinical coordination between primary and outpatient secondary care in the Catalan national health system. BMC Health Services Research. 2017;17:842

V谩zquez ML, Vargas I, Garcia-Subirats I, Unger JP, De Paepe P, Mogoll贸n-P茅rez AS, Samico I, Eguiguren P, Cisneros AI, Huerta A, Muruaga MC, Bertolotto F. Doctors' experience of coordination across care levels and associated factors. A Cross-sectional study in public healthcare networks of six Latin American countries. Soc.Sci.Med. 2017;182:10-19

Vargas I, Garcia-Subirats I, Mogoll贸n-Per茅z AS, De Paepe P, da silva MRF, Unger JP, aller MB, V谩zquez ML. Patient perceptions of continuity of health care and associated factors. Cross-sectional study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brasil. Health Policy and Planning. 2017;32(4)549-562

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Coderch J, Farr茅 J, V谩zquez ML. Continuity of clinical management and information across care levels: perceptions of users of different healthcare areas in the Catalan national health System. BMC Health Services Research. 2016;16:466

Porth茅 V, Vargas I, Sanz-Barbero B, Plaza-Espu帽a I, Bosch L, V谩zquez ML. Changes in access to health care for immigrants in Catalonia during the economic crisis: Opinions of health professionals and immigrant users. Health Policy. 2016: 120 (11): 1293-1303

Vargas I, Mogoll贸n-P茅rez A, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, V谩zquez ML. Barriers to care coordination in market-based and decentralized public health systems: a qualitative study in healthcare networks of Colombia and Brazil. Health Policy Plan. 2016;31:736-748.

V谩zquez ML, Vargas I, L贸pez-Jaramillo D, Porth茅 V, L贸pez-Fern谩ndez LA, Vargas H, Bosch L, Ruiz-Azarola. Was access to health care easy for immigrants in Spain? The perspectives of health personnel in Catalonia and Andalusia. Health Policy. 2016;120(4):396-405.

Vargas I, Mogoll贸n-P茅rez AS, Unger JP, da Silva MRF, De Paepe P, V谩zquez ML. Regional-based Integrated Healthcare Network policy in Brazil: from formulation to practice. Health Policy Plan. 2015;30(6):705-17. doi 10.1093/heapol/czu048.

Vargas I, Mogoll贸n-P茅rez AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, V谩zquez ML. Do existing mechanisms contribute to improvements in care coordination across levels of care in health services networks? Opinions of health personnel in Colombia and Brazil. BMC Health Serv Res. 2015;15:213.

V谩zquez ML, Vargas I, Unger JP, De Paepe P, Mogoll贸n-P茅rez AS, Albuquerque P, Eguiguren P, Cisneros AI, Rovere M, Bertolotto F. Evaluating the effectiveness of care integration strategies in different health care systems in Latin America: the EQUITY-LA II quasi-experimental study protocol. BMJ Open. 2015;5:e007037. doi:  10.1136/bmjopen-2014-007037.

Aller MB, Vargas I, Coderch J, Calero S, Cots F, Abizanda M, Farr茅 J, Llopart JR, Colom茅s Ll, V谩zquez ML. Development and testing of indicators to measure coordination of clinical information and management across levels of care. BMC Health Serv Res. 2015;15:323.

Garcia-Subirats I, Aller MB, Vargas I, V谩zquez ML. Adaptaci贸n y validaci贸n de la escala CCAENA© para evaluar la continuidad asistencial entre niveles de atenci贸n en Colombia y Brasil. Gac Sanit. 2015;29:88-96.

Waibel S, Vargas I, Aller MB, Gusm茫o R, Henao D, V谩zquez ML. The performance of integrated health care networks on COPD: analysis of continuity of care using multiple case studies. Int J Integr Care. 2015;15:e029.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogoll贸n AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, Borrell C, V谩zquez ML. Barriers in access to healthcare in countries with different health systems. A study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Soc Sci Med 2014;106:204-13.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogoll贸n AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, V谩zquez ML. Determinantes del uso de distintos niveles asistenciales en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y Sistema 脷nico de Salud en Colombia y Brasil. Gac Sanit 2014;28(6):480-8.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Mogoll贸n AS, De Paepe P, da Silva MRF, Unger JP, V谩zquez ML. Inequities in access to health care in different health systems: a study in municipalities of central Colombia and north-eastern Brazil. Int J Equity Health 2014;13(1):10.

Garcia-Subirats I, Vargas I, Sanz B, Malmusi D, Ronda E, Ballesta M, V谩zquez ML. Changes in access to health services for the immigrant and native-born population in Spain in the context of economic crisis. Int. J. Environ. Res. Public Health 2014;11(10):10182-10201.

Llop-Giron茅s A, Vargas I, Garcia-Subirats I, Aller MB, V谩zquez ML. El acceso a los servicios sanitarios de la poblaci贸n inmigrante en Espa帽a: una revisi贸n. Rev Esp Salud P煤blica

2014;88:715-734.

V谩zquez ML, Vargas I, Aller MB. Reflexiones sobre el impacto de la crisis en la salud y la atenci贸n sanitaria de la poblaci贸n inmigrante. Informe SESPAS 2014. Gac Sanit. 2014;28(S1):142-146.

Vargas I, V谩zquez ML, Unger JP, Mogoll贸n-P茅rez AS. Effects of managed care mechanisms on access to healthcare in Colombia: results from a qualitative study. Int J Health Plann Mgmt 2013; 28(1):e13:33.

Aller MB, Vargas I, Garcia-Subirats I, Coderch J, Colom茅s Ll, Llopart JR, Ferran M, S谩nchez-P茅rez I, V谩zquez ML. A tool for assessing continuity of care across care levels: an extended psychometric validation of the CCAENA questionnaire. Int J Integr Care. 2013;13:e050.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch J, S谩nchez-P茅rez I, Colom茅s Ll, Llopart JR, Ferran M, V谩zquez ML. A comprehensive analysis of patients perceptions of continuity of care and their associated factors. Int J Quality Health Care. 2013;25(3):291-9.

Aller MB, Vargas I, Waibel S, Coderch-Lassaletta J, S谩nchez-P茅rez I, Llopart JR, Colom茅s Ll, Ferran M, Garcia-Subirats I, V谩zquez ML. Factors associated to experienced continuity of care between primary and outpatient secondary care in the Catalan public healthcare system. Gac Sanit. 2013;27:207-13.

Aller MB, Colom茅 JM, Waibel S, Vargas I, V谩zquez ML. A first approach to differences in continuity of care perceived by immigrants and natives in the Catalan public healthcare system. Int J Environ Res Public Health. 2013;10:1474-88.

V谩zquez ML, Terraza-N煤帽ez R, S-Hern谩ndez S, Vargas I, Bosch L, Gonz谩les A, Peque帽o S, Cantos R, Mart铆nez JI, L贸pez LA. Are migrants health policies aimed at improving access to quality healthcare? An analysis of Spanish policies. Health Policy. 2013;113(3):236-46.

Carta al director i editorials

Vargas I, Farr茅 J, V谩zquez ML. La confusi贸n en torno al concepto de gerencia 煤nica: un caso de sin茅cdoque. Aten Primaria 2007; 39(5): 275.

V谩zquez ML, Vargas I. Redes integradas de servicios de salud, ¿soluci贸n o problema? Editorial. Rev Cienc Salud. 2006; 4(1): 5 -9. 

Llibres i capitols

Unger JP, Vargas I, V谩zquez ML. Improving clinical decision making. A public health, strategic toolkit to implement these alternatives. En: Unger JP, De Paepe P, Sen K, Soors W. International Health and Aid Policies. The Need for Alternatives. 1ª ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2010. p.225-233.

V谩zquez ML, Vargas I. Las organizaciones sanitarias integradas. Un estudio de casos. 1ª ed. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya; 2007.

V谩zquez ML, da Silva MRF, Mogoll贸n AS, Fern谩ndez MJ, Delgado ME, Vargas I. Introducci贸n a las t茅cnicas cualitativas de investigaci贸n aplicadas en salud. Barcelona: UAB Servei de publicacions, 2006.

Mayolas E, Vargas I. La Sanitat en Catalunya: situaci贸 actual i perspectives de futur. En: Cambra Oficial de Comer莽. Mem貌ria Econ貌mica de Catalunya: any 2002. Cambra Oficial de Comer莽, Ind煤stria i Navegaci贸 de Barcelona; 2003. p.279-295.

Jan茅 E, V谩zquez ML y cols. M贸dulo: Sistemas de salud y sus pol铆ticas. Master Gesti贸n de Centros y Servicios de Salud. Barcelona: Escuela Virtual de Salud, Universidad de Barcelona. 2002. 

Altres publicacions

Vargas I. El nou model de finan莽ament de les Comunitats Aut貌nomes. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2003

Vargas I, Jan茅 E, V谩zquez ML. Financiaci贸n de los sistemas de salud. M贸dulo 3: Los sistemas de salud y sus pol铆ticas. Master en gesti贸n de centros y servicios de salud. Barcelona: Escuela Virtual de Salud. Universidad de Barcelona. 2002.

Vargas I, Pan茅 O. Recomanacions sobre l'煤s de la assignaci贸 per c脿pita a Catalunya. Informe T猫cnic. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2001.

Puig J, Vargas I, Brunet JM, L贸pez T, Marim贸n S, Berenguer J, et al.  El model de finan莽ament del sistema sanitari. Posicionament estrat猫gic del Consorci Hospitalari de Catalunya. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2000.

Seg煤 JL, Agust铆 C, Calsina J, Coderch J, Mar铆n JM, Cunillera R, Vargas I. Recomanacions sobre pol铆tica farmac猫utica. Posicionament estrat猫gic del Consorci Hospitalari de Catalunya. Barcelona: Consorci Hospitalari de Catalunya. 2000. 

Altres activitats de recerca

Directora de tesis doctoral

Aller, Marta B. La continuidad entre niveles asistenciales en diferentes entornos sanitarios. Universitat Aut貌noma de Barcelona. 2014

Des de 2006 - Directora de tesis de M脿ster

Letelier MJ. Dise帽o de un cuestionario para medir la continuidad asistencial desde la perspectiva de los usuarios [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2008.

Cornejo M. Mecanismos de distribuci贸n del sistema de pago capitativo: Revisi贸n de algunas experiencias internacionales. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2008.

Beltran P. Coordinaci贸n entre niveles asistenciales. Una propuesta para su evaluaci贸n. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2006.

Pizarro V. Organizaciones Sanitarias Integradas en paises con distintos sistemas de salud. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Terraza R. Coordinaci贸n y Continuidad: un marco para el an谩lisis. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Pons MA. Estudio de dos organizaciones sanitarias integradas de Catalu帽a: la Corporaci贸n de Salut del Maresme i la Selva y el Grup SAGESSA. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Henao D. Un estudio de casos de dos Organizaciones Sanitarias Integradas en Catalu帽a. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; 2004.

Maydana E. La cultura organizacional en las organizaciones sanitarias. [tesina de M脿ster]. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.