Servei d'Estudis (SEPPS) >

Projectes

La coordinació entre nivells d'atenció i la seva relació amb la qualitat assistencial en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut. Coordena-Cat (2016-2019)

Objectiu general

Analitzar la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut català i la seva relació amb la qualitat assistencial.

Objectius específics

  • Analitzar el grau de coordinació de la gestió i informació clínica entre nivells d'atenció percebut pels professionals i identificar els factors associats
  • Analitzar el grau de coneixement i ús dels mecanismes de coordinació implementats en els entorns d'estudi i identificar els factors associats
  • Analitzar la relació entre el grau de coordinació entre nivells d'atenció percebut i la qualitat assistencial.

Disseny de l’estudi

L’estudi està constituït per dos subestudis:

  1. Un estudi transversal mitjançant enquesta amb qüestionari estructurat autoadministrat en línia. 
  2. Un estudi ecològic, amb les següents font de dades: enquesta i indicadors de qualitat assistencial disponibles al sistema públic de salut català.

Població i àrea de l'estudi

Les àrees d'estudi són nou entorns sanitaris del sistema públic de salut català, constituïdes per un conjunt d'àrees bàsiques de salut (ABS) juntament amb el seu hospital de referència de primer nivell. Població d'estudi: metges d'atenció primària i especialitzada.

Fons de finançament

Aquest projecte està finançat pels fons d'investigació del'Instituto de Salud Carlos III, Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud (FIS) (PI15/00021) y Fondos FEDER, amb una subvenció de 56.265€.

Equip investigador

Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya (SEPPS); Ingrid Vargas, M. Luisa Vázquez, Laura Esteve.

Badalona Serveis Assistencials; M.Àngels Avecilla

Grup SAGESSA; Lluís Colomés

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà; Elvira Sánchez

Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques; Francesc Cots

Institut Català de la Salut; Rosa Morral

Centre Integral de Salut Cotxeres; Joan Farré

Institut de Prestacions d'Assitència Mèdical al Personal Municipal; Mercè Abizanda

Fundació Salut Empordà; Pere Plaja

Consorci Sanitari de Terrassa; Elena Medarde

Consorci Hospitalari de Vic; Isabel Ramon

Consorci Sanitari de l'Anoia; Marta Banqué

Persones de contacte
M Luisa Vázquez(ELIMINAR)Ingrid Vargas(ELIMINAR); Laura Esteve(ELIMINAR)

Documents relacionats

Artícles

Comunicació a congressos