El 2002, el CSC va establir un conveni de col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra amb la intenció de promoure la formació en salut pública com a estratègia de suport a la gestió de serveis sanitaris. En virtut d'aquest conveni, el CSC concedeix dues beques anuals per facilitar la participació d'altres tants professionals de la salut que desitgin realitzar el Màster en Salut Pública. Les beques, que suposen l'abonament de dos terços del preu de la matrícula (66%), són atorgades mitjançant una convocatòria pública en què poden participar les persones preinscrites en el Màster que les sol·licitin.

Els beneficiaris realitzen la investigació per a la tesina en els àmbits d'acció del CSC i els seus associats: polítiques sanitàries, organització i gestió dels serveis de salut i socials (hospitals, atenció primària de salut, sociosanitari, atenció a la dependència, etc.) i salut pública en l'ambit municipal, col·laborant amb algun dels seus departaments i associats, i freqüentment sota la direcció del Servei d'estudis.

Els principals criteris que es consideren en el procés de selecció són:

  • La procedència: es dóna prioritat als treballadors/es de les institucions associades o gerenciades per CSC i als estudiants llatinoamericans.
  • L'interès demostrat en els àmbits de política de salut, organització i gestió dels serveis de salut (hospitals, atenció primària, sociosanitari, etc.) i/o en salut pública en l'ambit municipal.

Des de la seva instauració, un total de 14 estudiants d'Amèrica Llatina i Europa han elaborat les seves tesines en temes relacionats amb la integració de serveis de salut, atenció a la població immigrant; i mecanismes d'assignació en base poblacional i salut pública.

Per demanar més informació i fer la preinscripció contacteu amb la Secretaria del Màster a través del seu correu electrònic: salut.publica(ELIMINAR)@upf.edu