Coneixement >

Catàleg de publicacions

Anàlisi de l’impacte de l’increment de l’IVA en les activitats sanitàries, hospitalàries i socials realitzades pels centres de la XSUP

Informes tècnics

Autor:
CSC
Publicació:
2012

Informe tècnic elaborat per la Comissió Economicofinancera del CSC.

Descarregar document (PDF 611,71 Kb)