Knowledge >

Catalogue of Publications

Anàlisi de l’impacte de l’increment de l’IVA en les activitats sanitàries, hospitalàries i socials realitzades pels centres de la XSUP

Technical reports

Author:
CSC
Publication:
2012

Informe tècnic elaborat per la Comissió Economicofinancera del CSC.

Download document (PDF 611,71 Kb)