Actualitat >

Notícies

La primera sessió tècnica del 2019 es focalitza en la perspectiva de gènere als serveis sanitaris i socials

El CSC ha celebrat, aquest 24 de gener, la primera sessió tècnica de l'any centrada en la perspectiva de gènere als serveis sanitaris i socials. Lucía Artazcoz, directora de Promoció de la Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona (ASPB); Carme Valls del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris; i Iria Caamiña, coordinadora de l'Estratègia per a l'equitat de gènere del sistema sanitari al Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Salut, han estat les ponents de la jornada.

Introducció teòrica i perspectiva de salut pública ha estat la primera de les ponències, a càrrec de Lucía Artazcoz, que ha afirmat que "la perspectiva de gènere no és una qüestió de moda, ja que és necessària per a l'abordatge correcte de la salut". A més, ha explicat el marc per a l'abordatge de les desigualtats, dividint-lo en tres grups: les diferències de sexe, la interseccionalitat i les diferències de gènere. Centrant-se en aquest últim, ha aprofundit en la socialització de gènere, les desigualtats en l'accés i control dels recursos, les desigualtats de poder i la divisió sexual del treball. "L'abordatge ha de ser intersectorial, els problemes són multifactorial i és molt important disposar de marcs conceptuals" ha afirmat per concloure la seva intervenció.

A continuació, Carme Valls ha presentat l'abordatge dels biaixos de gènere dels professionals sanitaris. Valls ha explicat que "hi ha problemes que condicionen la salut de les dones, però s'han invisibilitzat". A més, ha explicat que hi ha estereotips de gènere dins de l'assistència mèdica, on s'invisibilitzen els diagnòstics i no es té en compte la morbiditat diferencial. Per últim, ha senyalat la importància d'adequat els plans de docència en gènere i salut.

La darrera de les ponències ha estat a càrrec d'Iria Caamiña, que ha explicat les accions des de l'autoritat sanitària, donant a conèixer el marc de polítiques d'igualtat i l'evolució d'aquestes. La transversalitat de gènere, l'estratègia per a l'equitat de gènere al sistema sanitari i els reptes en la incorporació de la perspectiva de gènera han estat altres de les qüestions tractades per Caamiña.

La sessió tècnica ha tancat amb un torn de preguntes per part dels assistents, amb gran participació, on s'han tractat qüestions com la incorporació de sexe no binari als estudis de gènere o les estratègies i eines a favor de la perspectiva de gènere en les polítiques i accions. Si et vas perdre la sessió, pots recuperar-la al perfil de periscope del CSC. La próxima sessió tècnica se celebrarà el 21 de febrer sota el títol: Aprenentatges del programa per a l'abordatge comunitari de la insuficiència cardíaca: implantació d'un model integral i transicional "sense parets".