Actualitat >

Notícies

La primera sessió tècnica de l'any serà sobre perspectiva de gènere als serveis sanitaris i socials

Aquest 24 de gener tornen les Sessions Tècniques del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) amb una sessió en format de taula rodona sobre l'adopció de la perspectiva de gènere als serveis de salut i socials que s'iniciarà amb la Introducció teòrica i perspectiva de salut pública, a càrrec de Lucía Artazcoz, directora de Promoció de la Salut de l'Agencia de Salut Pública de Barcelona, que abordarà com la perspectiva de gènere és absent o malentesa en les polítiques sanitàries arreu del món. Amb freqüència s'ha fet sinònim de salut de les dones, fet comprensible, ja que les dones tenen gairebé universalment menys poder, privilegis i oportunitats que els homes. Posar el focus en la salut de les dones és complementari, però no sinònim de la promoció de l'equitat de gènere en la salut, com s'analitzarà a  la xerrada.

La segona presentació se centrarà en Com abordar els biaixos de gènere dels professionals sanitaris, i serà a càrrec de Carme Valls del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris (CAPS), qui ens mostrarà com la salut de les dones ha estat invisible per a la medicina, que s'ha desenvolupat com a ciència androcèntrica. A més, Valls posarà de relleu la necessitat de donar a conèixer la morbiditat i mortalitat diferencial i les seves causes, en la formació científica dels professionals. Finalment, aquesta experta plantejarà el debat sobre la superació dels estereotips de gènere que han portat d'una banda a considerar invisibles o inferiors les patologies en dones, però d'altra a una major tendència al control i medicalització de les seves vides.

La darrera presentació portarà per títol: Accions des de l'autoritat sanitària, i serà a càrrec de Iria Caamiña, coordinadora de l'Estratègia per a l'equitat de gènere del sistema sanitari al Gabinet Tècnic de la Secretaria General del Departament de Salut, qui se centrarà en les estratègies promogudes per a introduir la perspectiva de gènere en el sistema sanitari, així com las estratègies de futur que s'estan dissenyant. Finalment, es parlarà dels reptes que planteja la transversalitat de la perspectiva de gènere i el desplegament de les mesures per assolir l'equitat de gènere en el sistema sanitari.

La sessió, que és oberta a tot el públic interessat, tindrà lloc el dijous 24 de gener de 14:00 a 16:00 a la seu del CSC (avinguda del Tibidabo, 21, Barcelona). Per motius organitzatius, és necessària la confirmació de la vostra assistència omplint la inscripció, així com la comunicació posterior amb temps suficient en el cas que no pugueu assistir.