Actualitat >

Notícies

Nou article del SEPPS sobre el qüestionari COORDENA.CAT a 'Public Health Panorama'

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha publicat l'article Adapting de COORDENA questionnaire for measuring clinical coordination across health care levels in the public health system of Catalonia, en el número especial de la revista Public Health Panorama de desembre dedicat als 40 anys d'Alma Ata. L'article ha estat  elaborat pel Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) en col·laboració amb el Grup d'avaluació de la Integració Assistencial (GAIA) i presenta resultats del projecte d'investigació: La coordinación entre niveles de atención y su relación con la calidad asistencial en diferentes entornos sanitarios del sistema público de salud que va rebre finançament del Instituto Carlos III i Fons FEDER (PI15/00021) i encara està en desenvolupament.

La coordinació clínica entre nivells d'atenció és una prioritat de la política sanitària dels sistemes de salut arreu del món, en particular dels que s'organitzen al voltant de l'atenció primària de la salut, però encara no hi ha consens de com avaluar-la. Aquest article presenta els resultats del procés d'adaptació i validació del qüestionari COORDENA i del mètode d'aplicació al sistema de salut públic de Catalunya. El qüestionari COORDENA, desenvolupat i aplicat inicialment en sis països d'Amèrica Llatina per a mesurar la coordinació clínica entre els diferents nivells d'atenció, es va adaptar a Catalunya mitjançant una revisió bibliogràfica, diverses reunions d'experts i un estudi pilot amb l'aplicació de la versió on-line a 161 professionals de l'àrea metropolitana sud de Barcelona.

L'article mostra que la versió adaptada a Catalunya, COORDENA.CAT, és un instrument vàlid per avaluar de forma comprensiva la coordinació clínica entre nivells d'atenció, des de la perspectiva dels metges. A més a més, és relativament fàcil d'adaptar a nous contextos i pot ser utilitzat per monitorar, avaluar i benchmark dels serveis de salut, dins i entre països.

Signen l'article María Luisa Vázquez, Ingrid Vargas, Anabel Romero (Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut, CSC), Elvira Sánchez (Serveis de Salut Integrats Baix Empordà), Isabel Ramon (Consorci Hospitalari de Vic), Pere Plaja (Fundació Salut Empordà, Figueres), Àngels Avecilla (Badalona Serveis Assistencials, Badalona) i Rosa Morral (Institut Català de la Salut, Barcelona).