Actualitat >

Notícies

Vuit passos per complir amb la nova normativa de protecció de dades abans del 25 de maig

El proper 25 de maig entra en aplicació el nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) que afecta els centres sanitaris, per complir amb la normativa abans de la seva entrada en vigor s'han de fer els següents passos:

1.    Designació de DPO.

2.    Realització del Registre d'Activitats de Tractament.

3.    Revisar la legitimació dels tractaments.

4.    Revisar i actualitzar la informació que s'ofereix als interessats.

5.    Revisar els procediments d'exercici dels drets dels afectats.

6.    Realitzar una Anàlisi de Riscos i revisar les mesures de seguretat, així com realitzar una Avaluació d'Impacte, si escau.

7.    Establir mecanismes i procediment de notificació de fuites de seguretat

8.    Formar i conscienciar als treballadors


Conscients de les dificultats que pot suposar l'adaptació a la nova normativa, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ofereix un nou servei liderat per Núria Alberich, advocada experta en protecció de dades, consultoria legal i implementació a entitats del sector públic i privat en protecció de dades. Depenent de les necessitats de cada entitat, el servei s'oferirà en una modalitat o una altra, des de l'assessorament i resolució de consultes fins a la implementació, o bé el suport al delegat de la protecció de dades o el servei integral del CSC com a delegat de protecció de dades. El servei s'adaptarà a les necessitats i la realitat de cada entitat, podent-se realitzar auditories per revisar, examinar i avaluar la seguretat de les dades de caràcter personal, així com avaluacions d'impacte relatives a la Protecció de Dades de Caràcter Personal, entre d'altres.

El compliment del nou reglament és fonamental per les entitats sanitàries ja que, precisament, una de les novetats que incorpora és l'increment en les sancions administratives, que poden arribar fins als 20 milions d'euros o el 4% del volum de facturació. I, més enllà, de les sancions econòmiques, cal considerar les conseqüències en la reputació de l'organització que de vegades són més perjudicials.

Per rebre informació sobre aquest nou servei podeu contactar amb: nalberich(ELIMINAR)@consorci.org