Actualitat >

Notícies

El CSC participa al Seminari sobre xarxes integrades de serveis de salut a Bogotà

La Dra. M. Luisa Vázquez, directora del Servei d'Estudis del CSC, va participar com a ponent al seminari organitzat per la Subred Sur Occidente i la Universitat del Rosario a Bogotà per analitzar els problemes i oportunitats en la millora de la coordinació assistencial.

La fragmentació de l'atenció es considera un important obstacle per a la qualitat de l'atenció, és per això que, entre el 2 i 4 de novembre, ha tingut lloc a l'auditori principal de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotà (Colòmbia) el seminari "La mejora de coordinación y la continuidad asistencial entre niveles de atención en redes de servicios de salud en el contexto latinoamericano", organitzat per la Universidad del Rosario y la Subred Sur Occidente i que va comptar amb ponents internacionals i nacionals. El seminari forma part de les intervencions  per millorar la coordinació de l'atenció en les xarxes públiques de serveis de salut a Bogotà que es desenvolupen en el marc del projecte Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut de diferents sistemes de salut a Amèrica Llatina (Equity-LA II), coordinat pel Servei d'Estudis SEPPS del CSC i on participen sis països d'Amèrica Llatina i dos europeus. Al seminari hi van intervenir prop d'un centenar de professionals, entre metges generals, especialistes, infermeres i altres professionals sanitaris, així com directius i comandaments mitjans dels serveis de salut i asseguradora. A més del CSC, hi van intervenir com a ponents la Dra. Pamela Eguiguren, de la Escuela de Salut Pública de la Universitat de Xile, la Dra. Amparo Mogollón i altres investigadores de la Universitat del Rosario, i els professionals i directius de la Subred Sur Occidente de Bogotà.

La doctora Victoria Eugenia Martínez Puello, gerent de la Subred Sur Occidente de la Secretaria distrital de Bogotà, va inaugurar el taller amb un acte d'apertura on van participar representants de la Universidad del Rosario i altres autoritats locals. La Dra. Vázquez va presentar el marc per a l'anàlisi de les xarxes integrades de salut, així com els resultats de la seva aplicació als sis països participant en l'estudi Equity LA II. El contingut principal ha estat les intervencions que mitjançant un procés d'investigació acció participativa s'estan implementant a Colòmbia i Xile. Els professionals de les xarxes de salut de Bogotà han compartit l'experiència en primera persona de la implementació de les intervencions per a la millora de la coordinació entre nivells assistencials en les xarxes sanitàries de Bogotà. La Dra. Eguituren va presentar l'experiència de Xile i com va arribar a formar part de la nova política de xarxes de serveis de salut del ministeri de salut.

Totes les intervencions busquen millorar la comunicació entre professionals dels diferents nivells d'atenció, així com crear espais de trobada per a les discussions clíniques conjuntes per tal que els professionals es coneguin i col·laborin en l'atenció dels pacients. A més, els professionals van presentar altres experiències desenvolupades al si de les xarxes de serveis de salut del Districte per millorar el treball conjunt entre professionals dels diversos nivells de complexitat i així millorar la qualitat de l'atenció al pacient. Arran de les presentacions, es van desenvolupar intensos debats per analitzar la pertinència i factors que influeixen en els resultats de les intervencions.