Actualitat >

Notícies

El CSC participa en el XVII Congrés de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària a Barcelona

Els resultats dels diferents projectes realitzats en el marc de les línies d'investigació que el Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS) del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) desenvolupa en col·laboració amb els associats, van ser presentats al XVII Congrés de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS).

El congrés, sota el lema Ciència per a l'Acció i organitzat conjuntament per SESPAS, la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE) i l'Associació d'Economia de la Salut (AES) i celebrat a Barcelona del 6 al 8 de setembre, va comptar amb la participació de més d'un miler de professionals d'Espanya, Portugal i altres països, que van presentar 943 comunicacions.

En relació amb la línia d'integració assistencial, la investigadora del SEPPS Anabel Romero va presentar "Adaptació del qüestionari COORDENA de mesura de la coordinació assistencial entre nivells d'atenció", que analitza els resultats de les primeres etapes de l'estudi COORDENA.CAT. Els resultats, que inclouen el pilotatge del qüestionari adaptat, mostren que el qüestionari COORDENA.CAT és un instrument vàlid per avaluar la coordinació entre nivells d'atenció sanitària i que els metges de tots dos nivells d'atenció consideren que l'atenció entre nivells assistencials té un marge de millora. Aquest estudi ha servit per validar el qüestionari abans del llançament de l'enquesta COORDENA.CAT a tot el territori català el proper mes d'octubre. El projecte, realitzat en col·laboració amb el grup GAIA del CSC i altres institucions del sistema de salut de Catalunya, té com a objectiu analitzar la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut català i la seva relació amb la qualitat assistencial. És un projecte finançat per l'Institut Carlos III.

En aquesta mateixa línia d'integració assistencial, la investigadora del SEPPS Elena Arroyo va presentar "La comunicació entre metges d'atenció primària i especialitzada en sis països de Llatinoamèrica" ​​en què s'analitza el limitat ús del full de referència, una eina fonamental per a la comunicació sobre el pacient entre Atenció Primària (AP) i especialitzada però poc estudiada a Llatinoamèrica.

Per la seva banda, Marianna Vitaloni, investigadora del SEPPS, va presentar "La percepció de la continuïtat de relació en l'atenció primària i especialitzada dels sistemes de salut de sis països de Llatinoamèrica" ​​que analitza la continuïtat de relació amb els metges d'AP i atenció especialitzada des de la perspectiva de pacients crònics en xarxes de serveis públics. Els resultats de l'estudi mostren que els pacients perceben una alta continuïtat de relació amb els seus metges d'AP, principalment, però també d'atenció especialitzada en els sis països. Tots dos treballs s'engloben en el projecte EQUITY LA II, un projecte europeu, liderat des del SEPPS i en el qual participen 8 països.

Finalment, en la línia d'investigació sobre atenció a població vulnerable, la quarta comunicació "Canvis en l'accés i en la qualitat de l'atenció sanitària a la població immigrant en el context de crisi econòmica. MEISI I" presentada per la directora del SEPPS, Maria Luisa Vázquez, analitza els canvis en l'accés a l'atenció sanitària de poblacions immigrants a Espanya en el context de la crisi econòmica. Els resultats semblen indicar que a la primera fase de la crisi, abans de la introducció del RDL 16/2012, no es va registrar una disminució en l'accés als serveis de salut per un important efecte amortidor del sistema nacional de salut sobre les desigualtats per origen. No obstant això, els resultats de l'estudi qualitatiu realitzat després de la promulgació del decret i les majors mesures d'austeritat, assenyalaven un augment de les barreres en l'accés i hi va haver un empitjorament en la qualitat percebuda de l'atenció, que s'atribueixen als canvis derivats de les polítiques de reducció de la despesa i restricció de drets i que afecten especialment la població immigrant. Aquesta comunicació resumeix els resultats del projecte "Accés i qualitat de l'atenció sanitària de poblacions vulnerables a Espanya en el context de la crisi econòmica (MEISI I)", liderat pel SEPPS i desenvolupat amb la col·laboració de SSIBE, grup SAGESSA, BSA , ASPB, l'ICS (Catalunya), ENSCIII, Hospital Universitari Ramón i Cajal (Madrid), Universitat d'Alacant (València) i Servei d'Epidemiologia Conselleria Gral. Salut Pública (Múrcia), finançat per l'ISCIII i fons FEDER - PI13 / 00261.