Actualitat >

Notícies

El CSC mostra la seva visió del sistema i de l'abordatge dels pacients crònics al Banc Interamericà de Desenvolupament

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és un referent en coneixement i experiència en el sector sanitari, per això ha estat convidat a mostrar la seva visió de l'abordatge del pacient crònic al Banc Interamericà de Desenvolupament (BID). Així, el director general del CSC, José Augusto García Navarro, ha explicat a la seu del BID a Washington quines eines poden equilibrar els comptes alhora que es dóna una atenció de qualitat als pacients crònics. García Navarro ha insistit, entre d'altres qüestions, en un paper més rellevant pels professionals del primer nivell d'atenció assistencial i ha mostrat com haurien de ser les característiques dels hospitals del futur perquè aquests s'adaptin a les necessitats del sistema. En definitiva, el director general del CSC ha explicat diferents propostes innovadores per reenfocar el sistema sanitari i així assumir amb més garanties el repte que suposa la cronicitat pels sistemes sanitaris.