Actualitat >

Notícies

La coordinació entre nivells assistencials a Catalunya tanca el cicle de sessions tècniques del CSC 2016/2017

La darrera sessió tècnica del Consorci de Salut i Social de Catalunya d'aquest curs 2016/2017 s'ha centrat en la coordinació entre nivells assistencials. Aquesta última jornada, que s'ha celebrat sota el títol La coordinació entre nivells assistencials a Catalunya. Instrument de mesura i primers resultats ha comptat com a ponents amb Pere Plaja, director d'Innovació Recerca i Desenvolupament de Fundació Salut Empordà i membre del Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA), i Anabel Romero, investigadora del Servei d'Estudis en Prospectives i Polítiques de Salut del CSC (SEPPS).

Pere Plaja ha iniciat la sessió, presentant el projecte Coordena-CAT (2016 - 2018), que té com a objectiu analitzar la coordinació entre nivells d'atenció en diferents entorns sanitaris del sistema públic de salut català i la seva relació amb la qualitat assistencial. El projecte liderat pel  GAIA (Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial), del Servei d'Estudis i Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS), està constituït per dos subestudis: un estudi ecològic amb enquesta i indicadors de qualitat assistencial disponibles al sistema públic de salut català, i un estudi transversal mitjançant una enquesta online (COORDENA.CAT). 

Els resultats de la prova pilot de COORDENA.CAT han estat presentats a la sessió tècnica per Anabel Romero. En aquesta prova pilot, que va finalitzar el passat 3 de maig, van participar 161 metges de l'Hospital de Viladecans, dels EAPs del SAP Delta de Llobregat i del centre sociosanitari Hèstia-Duran i Reynals. Els mecanismes de coordinació estudiats han estat la historia clínica compartida de Catalunya (HC3), la història clínica del centre, les sessions clíniques conjuntes, les interconsultes virtuals, les interconsultes per correu electrònic, les interconsultes per telèfon, els informes d'alta, els informes de derivació, i els protocols, rutes assistencials i guies de pràctica clínica.

Entre les conclusions que es poden extreure d'aquesta prova pilot trobem que la majoria de metges, tant d'AP com d'AE, creuen que l'atenció no està coordinada. Segons l'enquesta, el mecanisme utilitzat amb més freqüència és la història clínica del centre i els metges consideren que tots els mecanismes estudiats són útils, tot i que un 25% dels metges d'Atenció Especialitzada consideren que la HC3 no ho és. D'altra banda, la majoria de metges consideren que no poden dedicar suficient temps a la coordinació i que no coneixen personalment als metges de l'altre nivell. Malgrat tot, els professionals que han respost l'enquesta están satisfets o molt satisfets amb la seva feina a l'organització. L'enquesta COORDENA.CAT es posarà en marxa el pròxim mes de setembre.

Lluís Colomés, coordinador de la Comissió d'Atenció Primària del CSC, ha donat pas al torn de preguntes, amb gran participació dels assistents. Per últim, Manel Ferré, president del CSC, ha tancat el cicle de sessions tècniques d'aquest any, agraint la presencia i participació de tots els professionals.