Actualitat >

Notícies

La pròxima trobada de salut pública CSC tractarà sobre la salut en totes les polítiques

El dijous de la setmana vinent, 22 de juny, el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) realitzarà una nova trobada de salut pública, aquest cop sota el títol Salut en totes les polítiques. Com sempre, la inscripció és gratuïta però necessària per l'aforament de la sala. La primera presentació, Resultats del PINSAP 2014-1016 i nou  Pinsap 2017 - 2020, estarà a càrrec d'Esteve Saltó, responsable del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) al territori de la Secretaria de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya. El PINSAP és l'instrument per impulsar l'acció global de govern (incloent l'administració autonòmica i local) per a la protecció i promoció de la salut  de la població. Durant la xerrada es farà l'avaluació de l'aplicació, que ha inclòs 1.266 actuacions. A més a més, s'introduirà el nou PINSAP  que potencia la visió de la salut com a dret humà fonamental i la lluita contra les desigualtats en salut relacionades amb els determinants socials, com també una major participació dels diferents nivells de governança i agents socials.

A continuació, Miquel Àngel Escobar, delegat del Govern a Barcelona, amb la presentació Salut en totes les polítiques reflexionarà sobre el canvi de paradigma que suposa l'aposta per una política de salut transversal i integral. Aquest nou model ha d'anar associat a valors com la creativitat i la innovació per tal de donar resposta a les necessitats en salut d'una societat en permanent evolució.

La darrera presentació, Entorn urbà i salut, estarà a càrrec de Catalina Chamorro, cap del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Durant la xerrada analitzarà aquest projecte de la Diputació de Barcelona que es va posar en marxa l'any 2010, amb l'objectiu d'implementar l'estratègia Salut a totes les polítiques en el disseny i la planificació urbanística, promovent  entorns  que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones i que facilitin a la població viure de manera saludable.