Actualitat >

Notícies

20 hospitals del sector públic i concertat fan la primera compra conjunta de medicaments en què participa tot el sector sanitari públic català

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), mitjançant el seu servei agregat de contractacions administratives (SACAC-CSC), i l'Institut Català de Salut (ICS) han realitzat per primer cop una compra conjunta de medicaments per al tractament de l'hepatitis C, a través de la fórmula de l'acord marc. 20 hospitals -8 de l'ICS i 12 del SISCAT- s'han sumat a aquesta compra que, en total, ha estat de 94 milions d'euros (sense IVA) i que suposarà una major eficiència per al
sistema. El passat 15 de febrer es va publicar l'anunci de licitació de l'expedient a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya. En el marc de la normativa vigent en termes de contractació pública, en aquesta ocasió s'ha aprofitat la possibilitat de mancomunar-se (sumar diferents entitats amb un objectiu comú). Les estratègiques de compra agregada han permès que tant el CSC com l'ICS hagin estalviat al voltant d'un 20% de despesa als seus centres.

Les dues entitats, CSC i ICS, són públiques i amb iniciatives com aquesta reforcen l'eficiència en aquest àmbit. En aquest sentit, l'impacte dels nous fàrmacs en el pressupost sanitari és en aquests moments i serà a mitjà termini un gran repte per al sistema sanitari, ja que la seva aportació en millores de salut va lligada a uns alts costos associats. L'aplicació de l'economia d'escala a través d'aquestes sinergies genera estalvis econòmics directes i la minimització de les càrregues administratives.

L'hepatitis C és un problema social i de salut pública. En els últims anys, s'han desenvolupat nous medicaments que milloren de manera molt important els resultats i que suposen un canvi dràstic en el pronòstic dels malalts. Aquesta situació comporta un impacte pressupostari alt que, a través d'estratègies de contractació conjunta, es pot minimitzar. Amb aquest objectiu, l'ICS i el CSC han realitzat la seva primera experiència de compra mancomunada.