Actualitat >

Notícies

La propera trobada de Salut Pública del CSC profunditzarà en la salut comunitària

El dijous 6 d'octubre tindrà lloc la Trobada de Salut Pública del CSC: Atenció primària i salut comunitària. L'acció comunitària com a instrument de millora de la salut. La primera presentació, Experiències a l'ABS de la Roca del Vallès, serà a càrrec de Veronica Ferrer, directora d'ABS La Roca del Vallès. Des dels seus inicis, el centre ha treballat amb la comunitat, amb un enfocament de salut familiar i comunitari. Progressivament ha anat consolidant aquesta manera de fer, tractant les persones de manera integral i entenent la salut com un benestar físic-psíquic i social. A més, al juliol del 2015, es va integrar al projecte ComSalut que impulsa l'atenció dels ciutadans de manera integral en tots els àmbits de la seva comunitat. Durant la xerrada explicarà el seu passat, present i futur en el món de la salut comunitària.

A continuació, Ferran Daban, del Servei de Programes i Intervencions Preventives de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), parlarà de l'abordatge de la salut comunitària amb l'Estratègia Salut als barris de Barcelona. La major part dels problemes de salut són atribuïbles a les condicions de vida i de treball de les persones. Durant la presentació explicarà com, amb estratègies d'acció comunitària dirigides als determinants socials de la salut, el programa pretén contribuir a la reducció de les desigualtats socials en salut en aquells barris de la ciutat amb un índex més elevat de privació en salut.

Finalment, Joan MV Pons, en l'àmbit d'avaluació de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), es centrarà en l'Avaluació del projecte ComSalut. Aquesta avaluació suposa una confluència de metodologies i dissenys. S'han recollit dades d'estructura de cada EAP participant, però on l'avaluació serà més profunda serà a nivell de processos (implementació intervencions de salut comunitària) i de resultats (indicadors de salut) i impacte (individu, grup, comunitat).

La sessió, que és oberta a tot el públic interessat, es celebrarà de 14:00 a 16:00 a la seu del CSC (avinguda del Tibidabo, 21). Per motius organitzatius, és necessària la confirmació de la vostra assistència, així com la comunicació posterior en el cas que no pugui assistir.