Actualitat >

Not铆cies

El Tribunal Superior de Just铆cia valida el I Conveni Col路lectiu de la sanitat concertada i desestima la demanda del sindicat Metges de Catalunya

El Tribunal Superior de Just铆cia de Catalunya (TSJ) ha validat el I Conveni Col·lectiu de la sanitat concertada, que afecta m茅s de 50.000 treballadors, davant la impugnaci贸 presentada pel sindicat Metges de Catalunya (MC), i al qual es van adherir altres sindicats que no participaven en la negociaci贸 (CATAC-CTS-IAC, FAPIC, USOC i SAE).  Aix铆, el TSJ ha desestimat la demanda del citat sindicat negant-li els sis motius pels quals impugnava el conveni, acordat i signat al maig del 2015 per les patronals CAPPS (del Consorci de Salut i Social de Catalunya), UCH i ACES, i els sindicats CCOO, UGT i SATSE. El conveni tracta temes de vital import脿ncia com la retribuci贸, la jornada i les gu脿rdies dels professionals.

Els sis punts que presentava Metges de Catalunya i que ha desestimat el TSJ, aix铆 com l'explicaci贸 de perqu猫 la just铆cia els ha desetimat es detallen a continuaci贸:

  • Nul·litat per ser excl貌s el sindicat MC de la negociaci贸 col·lectiva: MC demanava la nul·litat del conveni per haver estat excl貌s de la reuni贸 de redacci贸 de l'articulat del dia 25 de maig de 2015 per貌 el TSJ ha constatat que est脿 acreditada una actiitud de rebuig per part de MC a formar part de la comissi贸 de redacci贸 del conveni. A m茅s, no hi ha cap cap fet expr茅s o t脿cit que posi de manifest l'exclusi贸 del sindicat MC, tal com s'explica a la sent猫ncia.
  • Vulneraci贸 del principi d'igualtat i no discriminaci贸 per ra贸 de g猫nere: MC indicava que (a banda de la disposici贸 addicional sisena) el conveni no contenia cap previsi贸 ni mesura concreta en mat猫ria d'igualtat per貌 el TSJ explica que de la normativa se'n deriva 煤nicament un deure de negociar mesures d'aquest tipus, no de concreci贸 en el text del conveni. 
  • Exclusi贸 del Sindicat MC de diverses comissions: davant aquesta reclamaci贸 de MC, el TSJ considera que no s'ha vulnerat cap precepte normatiu en no tenir les comissions de les que el sindicat especificava haver-ne quedat excl貌s compet猫ncies de negociaci贸. 脡s a dir, que es tractaven de comissions 煤nicament d'avaluaci贸 i an脿lisis de les situacions creades al llarg de la vig猫ncia del conveni. 
  • Sobre l'aplicaci贸 de la llei 55/2002, de 16 de desembre de l´Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut pel que fa al r猫gim de jornada i descansos: MC demanava impugnar el conveni per la desregulaci贸 de jornada i descansos dels grups professionals 1,2 i 3 i l´aplicaci贸 de la disposici贸 addicional segona de l'Estatut Marc establerta pel conveni. Per貌 el TSJ ent茅n que la desregulaci贸 est脿 emparada per la citada disposici贸 addicional segona amb l'objectiu d'evitar la conflictivitat econ貌mica derivada del c貌mput de la jornada complement脿ria d'atenci贸 continuada com a hores extraordin脿ries, aix铆 com la d'unificar la jornada de treball en els centres sanitaris p煤blics i concertats del sistema de salut. D'aquesta forma, es garanteix un r猫gim com煤 aplicable amb car脿cter general als diferents centres i establiments sanitaris. I, per tant, en no estar regulat el r猫gim de jornada i descansos en el conveni col·lectiu, s'aplica l'Estatut Marc. 
  • Vulneraci贸 del principi d'igualtat i no discriminaci贸 en la disposici贸 addicional segona del conveni col·lectiu, relatiu als dos dies de lliure disposici贸 en estar exclosos els metges: el TSJ argumenta que el principi d'igualtat es vulnera si no existeix una justificaci贸 objectiva i raonable d'una diferenciaci贸 jur铆dica. Per tant, que s'estableixin els dos dies addicionals de lliure disposici贸 煤nicament per al personal afectat pel conveni col·lectiu que ha vist incrementada la seva jornada de treball en virtut dels par脿metres que fixa la pr貌pia disposici贸, justifica per si mateix el seu tractament diferenciat.
  • Nul·litat de la disposici贸 addicional primera del conveni: MC sol·licitava la nul·litat de la disposici贸 addicional primera del conveni al·legant que no 茅s d'aplicaci贸 al conveni el Reial Decret-Llei 8/2010 ni el Decret Llei 3/2010 i que l'aplicaci贸 de dita disposici贸 vulnera el principi d'igualtat i no discriminaci贸. Pel que fa a aquesta q眉esti贸, el TSJ recorda que tant el Reial Decret-Llei 8/2010 com el Decret Llei 3/2010 continuen vigents, i que el conveni respecta el principi d'igualtat ja que la desigualtat no prov茅 del conveni sin贸 del compliment de la normativa estatal.