Actualitat >

Notícies

El CSC renova els seus principals òrgans de govern

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha celebrat aquest migdia una Junta General Extraordinària per renovar els seus òrgans de govern després de les eleccions municipals del passat mes de maig. Els associats del CSC, representats a la junta general, han escollit el Consell Rector, incloent-hi la Presidència, les Vicepresidències i els vocals. L'elecció ha estat fruit del consens i s'ha produït per majoria absoluta, així el Consell Rector del CSC ha quedat de la següent manera:

Presidència:  Manel Ferré i Montañés

Vicepresidències: 

·        Josep M Corominas i Barnadas

·        Lluïsa Moret Sabidó

·        Pilar Solanes Salse

Vocals:


·        Montserrat Candini i Puig

·        Pere Regull i Riba

·        Marta Felip i Torres 

·        Montserrat Vilella Cuadrada 

·        Albert Piñeira Brosel

·        Jordi Ballart i Pastor

·        Enric Llorca Ibáñez 

·        David Bote Paz 

·        Pere Prat i Boix

Al capdavant del CSC continua Manel Ferré, la seva reelecció el permetrà continuar amb el projecte iniciat fa quatre anys i que té com a prioritat la promoció d'un sistema sanitari públic i integral amb la participació del món local, el ciutadà i els professionals mentre es manté com a ens per la defensa dels seus associats davant les administracions i els agents socials, tot amb una clara vocació pública. 

Ferré ha fet un breu balanç dels últims quatre anys recordant el valor afegit que s'ha aportat des del CSC als seus associats i al sector, a través de les diferents comissions i l'expertesa dels professionals que les formen. També s'ha dut a terme la defensa dels associats en uns anys difícils per la situació econòmica. A més, Ferré ha destacat que sempre "hem defensat un model d'atenció a les persones des de la proximitat i l'equitat". Fins i tot, el president del CSC ha recordat que en aquests últims anys "ens vam avançar al debat actual d'activitat privada en els serveis públics, donant una sèrie de recomanacions ètiques i jurídiques encara vigents". 

En aquests anys sota la  presidència de Manel Ferré, el CSC ha portat a terme una renovació interna encapçalada pel seu director general, José Augusto García Navarro, "per incrementar l'eficàcia, l'eficiència i per millorar els serveis als associats". Uns anys en els quals també s'ha imposat un clar "compromís del CSC amb la transparència com a valor intrínsec de la nostra institució". 
 
Un cop fet aquest balanç, el reelegit president ha marcat cinc línies estratègiques del CSC pel nou mandat 2015-2019, totes elles aprovades des del consens:

  1. -    Participació del món local, per un sistema basat en el territori i reforçant el paper dels ens locals com a observador privilegiat
  2. -    Defensa dels associats i promoció i desenvolupament de línies de serveis transversals
  3. -    Transparència i informació, per millorar la transparència del sector  
  4. -    Defensa i promoció del model sanitari català i d'atenció a les persones
  5. -    Consens polític sobre el sistema sanitari i d'atenció a la dependència


Ferré suposa la continuïtat d'un projecte renovador al CSC i podrà aportar la seva experiència com a president de l'entitat els últims anys, a més de ser un gran coneixedor del món local per la seva llarga trajectòria com alcalde i dels sectors de la salut i les polítiques socials als què sempre ha estat vinculat. Per finalitzar la junta, el reelegit president ha agraït a tots els associats el seu suport per aquesta candidatura que "representa la pluralitat i la diversitat del sector i el territori".

A més del Consell Rector, també s'ha escollit als vocals de la Comissió Permanent, que ara està composada per:

Presidència: Manel Ferré i Montañés

Direcció General: José Augusto García Navarro

Vocals:

-    Antoni Anglada

-    Miquel Arrufat

-    Candela Calle

-    Jordi Calsina

-    Jordi Colomer

-    Núria Constans

-    Manel del Castillo

-    Joan Farré

-    Ferran Garcia

-    Rafael Lledó

-    Joan Martí

-    Martí Masferrer

-    Olga Pané

-    Carles Puig

-    Jordi Roca

-    Ignasi Riera

-    Albert Salazar

-    Pilar Saura

-    Manel Valls
 
Amb aquesta Junta General Extraordinària, el CSC obre una nova etapa amb més il·lusió i més força per afrontar un període en el qual els sectors salut i social són una base fonamental per la societat catalana.