Actualitat >

Notícies

Abordem l'exposició a les pantalles en l'última Trobada de Salut Pública

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) va acollir el passat dijous una nova Trobada de Salut Pública, en la qual es va abordar l'ús de pantalles i els reptes relacionats amb la salut de la població que se'n deriven.

En aquesta sessió, moderada per Davide Malmusi, director de Serveis de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, van participar Sònia Chavero, cap de la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública de la Diputació de Barcelona; Susanna Puigcorbé, tècnica superior a la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i Anna Morancho, tècnica de serveis a les persones, del Departament de Salut Mental de l'Ajuntament de Barcelona. María Luisa Vázquez, directora del SEPPS, va donar la benvinguda a la trobada.

En la introducció, Malmusi va subratllar el fet que "les pantalles són un nou factor d'exposició al qual el 100% de la població ha passat a estar exposada en només dues dècades". Seguidament, Chavero va presentar en primícia les dades de l'enquesta d'hàbits relacionats amb la salut, en la qual han participat més de 34.700 alumnes de quart d'ESO (15-16 anys) des del 2015.

Entre les dades que recull l'enquesta, s'extreu que el 35,6% dels enquestats fa servir el mòbil més de tres hores al dia. En aquest sentit, Chavero va recordar que "l'OMS recomana que l'exposició a pantalles dels adolescents no superi les dues hores al dia". També va notificar un increment dels usos de dispositius respecte al període 2015-2017, tot i que l'ús està baixant respecte als nivells de la pandèmia.

A més, també es detecten diferències d'usos entre nois i noies: els primers passen més temps jugant a videojocs que les segones; en canvi, elles passen més estona a les xarxes socials. Respecte a les xarxes socials, Chavero va assenyalar que "l'adolescència és l'etapa en la qual es construeix la pròpia identitat i els adolescents d'ara en tenen dues: la presencial i la digital".

La següent ponència va ser la de Susanna Puigcorbé, qui va parlar de pantalles i addicions comportamentals: "Des de fa uns anys, sabem que hi ha conductes i comportaments que poden desencadenar trastorns de salut mental classificats dins les addiccions", va assenyalar, i va explicar que una addicció comportamental és "la incapacitat de restringir una conducta, tot i les conseqüències negatives".

Davant la detecció d'aquest tipus d'addiccions, en el Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals 2019-2025 s'han inclòs més de 100 accions per a la prevenció, detecció precoç i assistència de les Addiccions Comportamentals, fent èmfasi en la població més jove. "Una de les primeres actuacions va ser l'estimació de la problemàtica i el seu monitoratge", va assegurar.

Puigcorbé va explicar que, des del 2020, l'ASPCAT fa un monogràfic amb les dades principals per seguir la problemàtica i difon la informació obtinguda a la població a través de la reestructuració del 'Canal Drogues' i, en el cas concret dels adolescents i els joves, amb els webs elPep.info (14-17 anys) i laClara.info (a partir dels 18 anys), que contenen informació preventiva i de reducció de riscos en entorns digitals amb un llenguatge pla i més proper als joves.

Finalment, Anna Morancho va parlar de les dades de l'Enquesta de Factors de Risc en Estudiants de Secundària 2021 (de 13 a 19 anys) i de l'Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona 2021 (de 10 a 11 anys). Una de les conclusions que s'extreu de la primera és que tres de cada quatre adolescents no tenen cap límit de temps en l'ús del mòbil a casa. Per altra banda, la segona enquesta mostra que a un 75% li resulta difícil deixar d'utilitzar internet i el 59% acaba els deures o estudia ràpidament per poder-s'hi connectar.

"Existeix evidència que l'ús excessiu i problemàtic de pantalles s'associa amb una varietat de problemes de salut per als infants i adolescents", va dir. De fet, va assenyalar que "hi ha un nombre creixent d'adolescents i joves amb símptomes compatibles amb risc d'addicció a dispositius mòbils i internet i a la necessitat de tractament, malgrat que encara no han estat reconegudes com addiccions comportamentals".

Per abordar aquesta problemàtica, Morancho va explicar que existeix el Pla de promoció de l'ús saludable de pantalles en la infància i adolescència a Barcelona, que inclou 51 actuacions com "promoure l'ús crític i saludable de les tecnologies digitals en infants i adolescents i potenciar recursos, accions i programes educatius per a famílies i educadors" i "fomentar activitats d'oci alternatives que promoguin la interacció entre iguals, l'activitat física i el coneixement de l'entorn", entre d'altres.

El cicle de Trobades de Salut Pública CSC 2024 continuarà amb una sessió sobre les contribucions dels plans locals de salut, que se celebrarà el 19 de setembre, i l'última de l'any, que tindrà lloc el 7 de novembre i tractarà de l'art sobre la salut. El Consorci va posar en marxa aquestes sessions l'any 2014 amb l'objectiu de convertir-se en un referent a Catalunya, on els professionals puguin aprofundir i debatre temes d'actualitat en matèria de salut pública.

Podeu recuperar el vídeo d'aquesta sessió en aquest enllaç.

Enllaços relacionats