Actualitat >

Notícies

Publiquem, conjuntament amb l'Hospital Clínic, el primer estudi internacional de l'abordatge integral de l'obesitat i les malalties associades

L'experiència del pacient, una gestió integral i la formació dels professionals són els factors essencials per crear un ecosistema eficaç en l'atenció a l'obesitat i les malalties associades. Així es desprèn d'un estudi conjunt del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i l'Hospital Clínic Barcelona, que assenyala l'educació terapèutica i l'entrevista motivacional com a principals estratègies per millorar el tractament d'aquesta malaltia crònica que augmenta el risc de patir problemes cardiovasculars, càncer o diabetis.

El document Estat de situació de l'abordatge de l'obesitat en el context de l'atenció concomitant d'altres malalties cròniques és la primera guia internacional de l'abordatge integral de l'obesitat i les malalties associades. El treball proposa entendre l'experiència del pacient, preocupar-se de tot el procés assistencial i avaluar-ne els resultats, més enllà de procediments aïllats i la recomanació genèrica de perdre pes.

El nou model assistencial que descriu el document introdueix la idea que l'atenció sanitària ha d'augmentar el valor des de la perspectiva del pacient: el valor el defineix qui rep el servei -no qui el presta-, que ha de ser efectiu i segur lluny del concepte "satisfacció", subjectiu i vinculat a les expectatives.

Autogestió i canvi de comportament

L'informe conjunt del CSC i l'Hospital Clínic Barcelona assenyala l'educació terapèutica i l'entrevista motivacional com a principals estratègies per abordar aquesta problemàtica. L'educació terapèutica és un procés d'aprenentatge que ajuda les persones que viuen amb malalties cròniques a autogestionar la seva salut. L'entrevista motivacional insta a un canvi de comportament en les persones que viuen amb sobrepès i obesitat, i s'enfoca a millorar-ne la motivació per adoptar hàbits més saludables.

L'estudi conclou que l'avenç en el tractament de l'obesitat i les malalties associades s'ha de basar en quatre eixos: recursos i polítiques comunitàries que permetin l'accés equitatiu a una atenció de qualitat; el poder dels pacients d'autogestionar la seva salut; un sistema sanitari que prioritzi l'atenció basada en els serveis integrats i la millora contínua, i la formació i el suport de l'equip assistencial, que se centra a integrar les guies de pràctica clínica en l'atenció proactiva i col·laborativa amb els pacients.

La incidència de l'obesitat

Segons es recull al document Estat de situació de l'abordatge de l'obesitat en el context de l'atenció concomitant d'altres malalties cròniques, elaborat amb el suport de Bias-180 i la col·laboració de Novo Nordisk, el 21% dels adults a Espanya té obesitat i el 37% en podria tenir el 2035. A Catalunya, la pateix el 13,7% dels nens de 6 a 12 anys i el 15,3% dels adults.

La incidència de l'obesitat és significativament més alta entre els catalans amb estudis primaris (26%) en comparació amb els qui tenen estudis universitaris (9%). A més, un 80% de la població espanyola pensa que la gestió d'aquesta malaltia és responsabilitat seva, opinió compartida per un 19% dels professionals de la salut.