Actualitat >

Notícies

Intervenim al Parlament amb relació a la proposició de llei del tercer sector

El president del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), Josep Mayoral, va comparèixer ahir al Parlament en el marc de la tramitació de la Proposició de llei del tercer sector. Va començar la seva intervenció agraint el caràcter unitari d'una iniciativa "necessària" i a continuació va reivindicar la funció d'aquest sector a Catalunya, "que posa veu als qui sovint no la tenen", a més de vertebrar la vocació solidària de la ciutadania i resoldre problemes que les diferents administracions "no afronten de manera eficient ni suficient".

Mayoral va valorar molt positivament la llei, tot assenyalant que el tercer sector requereix una major seguretat jurídica. "Conjuntament amb petites empreses de proximitat, el tercer sector s'ha consolidat com una de les alternatives més eficients en la provisió de serveis socials", va assegurar el president del CSC, qui, amb referència al text, va posar l'accent en la necessitat de desplegar estratègies de contractació que acabin de donar sentit a la llei. "Cal una llei catalana que ambientalitzi i socialitzi la contractació administrativa, per reduir la mercantilització i afavorir les aliances", va dir. Així mateix, es va mostrar partidari d'incloure, com a àmbits propis del tercer sector, tant l'educació informal com l'atenció a la dependència.

Durant la seva intervenció, Mayoral també va indicar que la normativa haurà de definir millor el paper del món local. En aquest sentit, va assenyalar que la llei hauria d'incentivar que l'administració local inclogui en els seus organismes de participació les entitats del tercer sector del seu municipi i promoure que els ajuntaments acompanyin i donin suport a aquestes entitats.

El president el CSC va comparèixer en la sessió sobre la tramitació de la Proposició de llei del tercer sector juntament amb representants de la Fundació Catalana de l'Esplai (Fundesplai), el Cercle de Salut i la Federació d'Entitats de la Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya (Dincat).

Des de Fundesplai, Víctor García va subratllar la importància d'avançar en drets, passant "del reconeixement implícit a un reconeixement garantit per llei", amb estabilitat i un finançament adequat. Francesc José María, secretari del Cercle de Salut, va reclamar que el text legal esmenti de manera explícita les ONG i el voluntariat dins les entitats del tercer sector i va coincidr amb el president del CSC en la necessitat que el món local hi quedi ben representat. Per part de Dincat, Víctor Galmés va remarcar el consens en la proposta del redactat i va demanar que l'acció concertada sigui un instrument reservat per a les entitats sense afany de lucre.