Actualitat >

Notícies

El CSC, al European Forum for Primary Care

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha participat, aquesta setmana, en el European Forum for Primary Care (EFPC), un espai que té l'objectiu de millorar la salut de la població mitjançant la promoció d'una Atenció Primària sòlida a través de l'anàlisi de dades i l'intercanvi d'informació i experiències entre els membres. D'una banda, hi ha intervingut amb una comunicació oral sobre com s'ha vist afectada la coordinació entre nivells assistencials per la pandèmia i, de l'altra, hi ha exposat un pòster sobre l'impacte i la rellevància de la Comissió d'Atenció Primària i Comunitària que reuneix periòdicament tota la xarxa concertada de Catalunya. 

La Comissió d'Atenció Primària i Comunitària, presentada aquest dilluns al Fòrum en format pòster, és una comissió conjunta del CSC i La Unió, que agrupa 35 entitats proveïdores que presten serveis d'atenció primària que gestionen un 20% dels centres d'atenció primària de Catalunya. Aquesta comissió és un espai de debat i reflexió entorn de les estratègies impulsades des de l'administració sanitària, i amb capacitat d'influència per fer prevaldre els interessos de les entitats que en formen part. Així mateix, és un espai on es comparteixen les inquietuds de les entitats que hi formen part i s'impulsen iniciatives conjuntes d'interès comú, com la realització de jornades i grups de treball específics per abordar temes emergents.

El gerent del Consorci Castelldefels Agents de Salut (CASAP), Toni Peris, ha estat l'encarregat de presentar el pòster, titulat 'Diàleg i participació entre els proveïdors de salut d'Atenció Primària i l'Administració sanitària a Catalunya', del qual és coautor juntament amb Rosalia Serra i Palmira Borràs, del CSC; Carles Oliete i Maria Pueyo, de La Unió; Sonia Pérez, de la Corporació de Salut del Maresme i Selva, i Lluis Gràcia, de l'EBA Vallcarca.

Durant la sessió dedicada a l'Atenció Primària i Social duta a terme aquest dimarts, Daniela Campaz, investigadora del Servei d'Estudis (SEPPS) del CSC, va presentar la comunicació oral titulada "Has cross-level clinical coordination changed in the Catalan Health system in the context of the pandemic?", centrada a analitzar els canvis en la coordinació entre atenció primària i atenció hospitalària, entre 2017 i 2022 a Catalunya, amb els resultats de les enquestes COORDENA-CAT i COORDENA.TICS a metges del sistema de salut a Catalunya. Els resultats mostren que, malgrat l'acceleració en la introducció i ús de mecanismes de coordinació basats en TIC en el context de la pandèmia, va haver-hi un empitjorament en alguns aspectes de l'experiència i percepció general de la coordinació clínica entre nivells, així com dels factors relacionats a Catalunya.

Aquests són resultats preliminars de l'estudi "Impacte dels mecanismes de coordinació basats en TIC en la coordinació clínica i la qualitat assistencial en el Sistema Nacional de Salut, COORDENA-TICs", que es desenvolupa en col·laboració amb el Grup d'Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA) i els serveis de Salut del País Basc i les Illes Balears, finançat per l'Instituto de Salut Carlos III i FEDER. Signen la comunicació Daniela Campaz; Ingrid Vargas, Palmira Borràs i  María-Luisa Vázquez del CSC, Alex Escosa de l'ICS; Pere Plaja, Fundació Salut Empordà.