Actualitat >

Notícies

'Estratègies per a la millora de la coordinació assistencial entre nivells', nova tesi doctoral dirigida pel SEPPS

Sota el títol Estrategias para la mejora de la coordinación assistencial entre niveles: Un estudio de métodos mixtos en dos redes de servicios de salud del Estado de Veracruz, México, Julieta López, de la Universitat Veracruzana de Mèxic, va defensar, el passat 29 de març, la seva tesi doctoral, elaborada sota la direcció de María Luisa Vázquez i Ingrid Vargas, del Servei d'Estudis del CSC (SEPPS). López va obtenir el grau de doctora en Biomedicina per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb la màxima nota, excel·lent Cum Laude. La tesi es va desenvolupar dins la línia de recerca sobre integració assistencial que desenvolupa el Servei d'Estudis, en col·laboració amb el GAIA, a Catalunya i Llatinoamèrica, en concret, de l'Equity-LA II, projecte en què López va participar com a investigadora. El treball analitza el nivell de coordinació clínica entre atenció primària i hospitalària, així com la introducció d'una estratègia participativa per a la seva millora en dues xarxes de serveis de salut del subsistema públic de salut. La investigació es va desenvolupar mitjançant tres subestudis que combinen mètodes quantitatius i qualitatius, per a una millor comprensió de l'objecte d'estudi i profunditat en l'anàlisi.

El primer subestudi va posar de manifest les limitacions en els mecanismes de coordinació disponibles a les xarxes de serveis de salut d'estudi el 2015 i les diferents barreres en l'ús. El segon mostrava problemes importants en l'experiència i percepció de coordinació clínica entre nivells el 2015 i una evolució diferent en les xarxes analitzades, possiblement relacionada amb les estratègies participatives implementades. Finalment, el tercer subestudi va permetre aprofundir en les contribucions de les intervencions participatives implementades a la coordinació entre nivells d'atenció, des de la perspectiva dels participants, i identificar els factors que van influir en el disseny i implementació, claus per a l'aplicació d'aquest tipus d'estratègies a Mèxic i altres contextos.

Els resultats d'aquests subestudis han donat origen a tres publicacions científiques acceptades per revistes internacionals indexades, del camp de la Salut Pública: Barreras y factores Asociados al uso de mecanismes de coordinación entre niveles de atención en México, publicat a Cadernos de Saúde Pública; Interventions to improve clinical coordination between levels: Participatory experience in a public healthcare network in Xalapa, al International Journal of Integrated Care; i ¿Cómo experimentan la coordinación clínica médicos/as generalistas y especialistas en redes de servicios de salud de México? Análisis comparativo 2015-2017, que serà publicat a la Revista Chilena de Salud Pública.

La tesi s'emmarca en el projecte internacional "Equity-LA II: Impacte de les estratègies d'integració de l'atenció en xarxes de serveis de salut d'Amèrica Llatina", finançat per la Comissió Europea, que es va desenvolupar amb participació d'institucions de vuit països, liderat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya: Prince Leopold Instituut Voor Tropische Geneeskunde (Bèlgica); Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Colòmbia); Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira i Fundação Universidade de Pernambuco (Brasil); Universidad de Chile (Xile); Universidad Veracruzana (Mèxic); Universidad del Rosario (Colòmbia); Instituto de la Salud Juan Lazarte (Argentina); Universidad de la República (Uruguai).

Actualment, s'està desenvolupant el projecte EquityCancer-LA, també liderat pel SEPPS (CSC) i finançat pel programa Horizon 2020 (H2020) de la Comissió Europea i Global Alliance Chronic Diseases (GACD), que construeix sobre els anteriors Equity-LA i EquityLA II. L'objectiu d'aquest projecte és avaluar l'efectivitat d'una intervenció d'integració de l'atenció en la millora de l'accés al diagnòstic precoç de càncers en xarxes de serveis de salut de Xile, Colòmbia i Equador. Juntament amb el COORDENA.TICS, dona continuïtat a la línia de recerca sobre integració assistencial.